Kiadványaink

A MADÁCH KÖNYVTÁR – ÚJ FOLYAM MEGJELENT KÖTETEI

A Madách Könyvtár – Új Folyam tartalomjegyzéke (a 99. kötetig)

1. I. Madách Szimpózium (1995)

2. II. Madách Szimpózium (1996)

3. Fráter Erzsébet emlékezete I. (1996)

4. Imre Madách: Le manusheski tragedija. Fordította Nagy Gusztáv. (1996) (a Tragédia lovári nyelven)

5. III. Madách Szimpózium (1997)

6. Balogh Károly: Gyermekkorom emlékei (1996)

7. Nagyné Nemes Gyöngyi-Andor Csaba: Madách Imre rajzai és festményei (1997) IIIIII.

8. IV. Madách Szimpózium (1997)

9. Andor Csaba: Ismeretlen epizódok Madách életéből (1998)

10. Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné (1998)

11. V. Madách Szimpózium (1998)

12. Fejér László: Az ember tragédiája bemutatói (1999)

13. Madách Imre: Az ember tragédiája I. Főszöveg (1999)

14. Madách Imre: Az ember tragédiája II. Szövegváltozatok, kommentárok (1999)

15. I. Fráter Erzsébet Szimpózium (1999)

16. VI. Madách Szimpózium (1999)

17. Imre Madatsh: Di tragedye funem mentshn. Fordította Yosef Holder. (2000) (a Tragédia jiddis nyelven)

18. Majthényi Anna levelezése (2000)

19. Komjáthy Anzelm: Önéletírás (2000)

20. VII. Madách Szimpózium (2000)

21. Imre Madách: Tragedy of the Man. Fordította Tomschey Ottó. (2000) (a Tragédia angol nyelven)

22. Fráter Erzsébet emlékezete II. (2001)

23. II. Fráter Erzsébet Szimpózium (2001)

24. Bárdos József: Szabadon bűn és erény közt (2001)

25. VIII. Madách Szimpózium (2001)

26. Madách Aladár művei I. Versek (2002)

27. IX. Madách Szimpózium (2002)

28. Imre Madách: A Traxedia do home. Poéma dramático. Fordította Asztalos Lajos és Navaza Blanco, Gonzalo. (a Tragédia galego nyelven) (2002)

29. Enyedi Sándor: Az ember tragédiája bemutatói. I. Az ősbemutatótól Trianonig. (Bibliográfia) (2002)

30. X. Madách Szimpózium (2003)

31. Imre Madách: Moses. Dramatic poem in two parts. Fordította: Tomschey Ottó. (a Mózes angolul) (2003)

32. Bódi Györgyné: A legújabb Madách-irodalom (1993-2003) (2004)

33. L. Kiss Ibolya: Erzsi tekintetes asszony (2004)

34. Becker Hugó: Madách Imre életrajza (2004)

35. XI. Madách Szimpózium (2004)

36. Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzése. Madách szűzbeszédének hatásvizsgálata (2004)

37. Madách Imre: Zsengék. Commodus. Nápolyi Endre. Madách Imre Összes Művei I. Drámák 1. (2004)

38. Papp-Szász Lajosné: Két Szontagh-életrajz (2004)

39. Kálnay Nándor: Csesztve község története és leírása. Csesztve község (Nógrád megye) tanügyének története (2004)

40. Madách Aladár művei. II. Próza (2005)

41. Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék (2005)

42. XII. Madách Szimpózium (2005)

43. Enyedi Sándor: Az ember tragédiája bemutatói. Az első hatvan év (2005)

44. Madách, Imre von: Die Tragödie des Menschen. Aus dem Ungarischen übersetzt von Hans Thurn

45. Radó György-Andor Csaba: Madách Imre életrajzi krónika (2006)

46. Madách Imre: Reformkori drámák. Jónév és erény. Férfi és nő. Csak tréfa. Madách Imre Összes Művei II. Drámák 2. (2006)

47. Bárdos Dávid: Madách Imre beszéde (2006)

48. XIII. Madách Szimpózium (2006)

49. T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám? (2006)

50. Imre Madách: Die Tragödie des Menschen.Textbuch von Kriszti(na) Horváth (2006)

51. Emerici Madách: Tragoedia Hominis Fordította: Fehér Bence (a Tragédia latinul) (2006)

52. Imre Madách: La tragedia del hombre. Traducción del hungaro: Szél, Elisabeth. Adaptación: Martinez, Pedro Javier (a Tragédia spanyol fordítása) (2006)

53. XIV. Madách Szimpózium (2007)

54. Andor Csaba: A siker éve: 1861. Madách élete (2., javított kiadás) (2007)

55. Madách Imre: Átdolgozott drámák. Csák végnapjai (1843, 1861). Mária királynő. II. Lajos. Madách Imre Összes Művei III. Drámák 3. (2007)

56. Varga Magdolna: Körök és koszorúk (2008)

57. Máté Zsuzsanna-Bene Kálmán: Madách Imre lírája  irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból (2008)

58. XV. Madách Szimpózium (2008)

59. Andor Csaba: Madách-tanulmányok (2008)

60. Enyedi Sándor: A Tragédia a színpadon (2008)

61. Madácsy Piroska: A Tragédia üzenete a franciáknak (2008)

62. Imre Madách: Csovekova tragedija (A Tragédia szerb fordítása, fordította: Szasa Babity) (2009)

63. Lisznyai Kálmán válogatott versei (2009)

64. XVI. Madách Szimpózium (2009)

65. Pollák Miksa: Madách Imre és a Biblia (2009)

66. XVII. Madách Szimpózium (2010)

67. Blaskó Gábor: Madách Imre “Az ember tragédiája” c. művének magyar nyelvű kiadásai (2010)

68. Andor Csaba: Utolsó szerelem. Madách és Borka (2010)

69. Madách Imre: A Tragédia dalai – Lucifer (2010)

70. Nagy Edit (szerk.): Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban (2010)

71. XVIII. Madách Szimpózium (2011)

72. Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány, s annak feladata (2011)

73. Katalin Podmaniczky: La réception de la Tragédie de l’homme d’Imre Madách dans le monde germanophone (1862-2003) (2011)

74.  Andor Csaba: Madách korai szerelmei (2012)

75.  Kozocsa Sándor: Az ember tragédiája. Műbibliográfia. (2012)

76.  XIX. Madách Szimpózium (2012)

77. Madách Imre: A „nagy mű” árnyékában. A civilizátor, Mózes, Tündérálom, József császár (Madách Imre művei IV Drámák 4.) (2012)

78. XX. Madách Szimpózium (2013)

79. Andor Csaba: Első szerelem (2013)

80. Imre Madách: La tragedia del hombre (2013)

81. Máté Zsuzsanna: A bölcselet átlényegülése esztétikummá – középpontban Madách Imre Az ember tragédiája című művével (2013)

82. XXI. Madách Szimpózium (2014)

83. Radó György-Andor Csaba: Az ember tragédiája a világ nyelvein (2014)

84. Madách Imre: Az ember tragédiája. (Madách Imre művei V. Drámák 5.) (2014)

85. Madácsy Piroska: Magyar szellem európai vonzáskörben. Írói világképek változásai (XIX–XX. század). Komparatisztikai tanulmányok (2014)

86. Csongrády Béla: „Remény a csillag…” (I-II-III.) (2014)

87. Madách Imre művei VI. Levelezés (2014)

88. Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné (2., javított kiadás, 2015)

89. XXII. Madách Szimpózium (2015)

90. Tolnai Vilmos: Madách-filológia (2015)

91. Harsányi Zsolt: Ember, küzdj’… Madách életének regénye. Első kötet (2016)

92. Andor Csaba: Bevezetés a Madách-kutatásba. Tizennégy előadás (2016)

93. XXIII. Madách Szimpózium (2016)

94. Bárdos József: Végetlen a tér, mely munkára hív (2016)

95. Zsuzsanna Máté: Transformations of Literary Texts (2016)

96. Madách Imre: Versek / Imre Madách: Poems. Fordította: Tomschey Ottó (2017)

97. Harsányi Zsolt: Ember, küzdj’… Madách életének regénye. Második kötet (2017)

98. XXIV. Madách Szimpózium (2017)

99. Harsányi Zsolt: Ember, küzdj’… Madách életének regénye. Harmadik kötet (2017)

100. Madách Imre: Költemények 1. (Madách Imre művei VII.) (2018)

101. Máté Zuzsanna: Filozofikum és esztétikum kölcsönviszonyáról − kiemelten a madáchi életműben (2018)

102. XXV. Madách Szimpózium (2018)

103. Andor Csaba: Újabb Madách-tanulmányok (2018)

104. XXVI. Madách Szimpózium (2019)

105. Madách Imre: Költemények 2. (Madách Imre művei VIII.) (2019)

106. Madách Imre: Költemények 3. (Madách Imre művei IX.) (2020)

107. Az ember tragédiája ősbemutatója a sajtó tükrében (2020)

108. XXVII. Madách Szimpózium (2020)

109. Madách Imre: Próza I. Elbeszélések és tanulmányok (Madách Imre művei X.) (2021)

110. XXVIII. Madách Szimpózium (2021)

111. Földesdy Gabriella: Madách korai drámái és néhány kortárs drámaíró (2021)

112. Madách Imre: Próza 2. Egyéb írások. Madách Imre művei XI. (2022)

113. XXIX. Madách Szimpózium (2022)

A MADÁCH LEMEZTÁR MEGJELENT DARABJAI

  1. Madách Imre: Az ember tragédiája. Kézirat, első és második kiadás, Tolnai 1924-es kritikai kiadása, Kerényi 1989-es kiadása, a Tragédia új főszövege, szövegváltozatai, Madách-dokumentumok, képek, illusztrációk. (1998)

SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK

1.      Az ember tragédiája 20 nyelven, 25 fordításban CD-n. A Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadása. (1999)

2.      Madách Imre: Az ember tragédiája (2002)

3.      Andor Csaba: Százegy aforizma (2002)

4.      Györe Balázs: A jámbor Pafnutyij apát keze vonása (Györe Balázs művei 1., 2002)

5.      Palágyi Menyhért: Madách Imre neje (2003)

6.      Györe Balázs: A 91-esen nyugodtan elalhatok (Györe Balázs művei 2., 2003)

7.      Frim Jakab: A hülyeség és a hülyeintézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire (2004)

8.      Antal Sándor: Ady és Várad (2004)

9.      Györe Balázs: Mindenki keresse a saját halálát (Györe Balázs művei 3., 2004.)

10.  Tomschey Ottó (válogatta és fordította): a XVIII–XIX. század magyar költői / Hungarian poets of the 18th–19th centuries

11.  Andor Csaba: Ízes étkek (2005)

12.  Horváth Beatrix: A lélek útjain (2005)

13.  Györe Balázs: A megszólítás ábrándja (Györe Balázs művei 4., 2005)

14.  Guy de Maupassant: Az örökség (kisregény) (2006.)

15.  Bene Zoltán: Legendák helyett. 11 történet (2006.)

16.  györgy józsef: egy józsef története (2006)

17.  Vágvölgyi Jenő: Érkezés (2006)

18.  Györe Balázs: ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni (Györe Balázs művei 5., 2006)

19.  Szilágyi Géza: Válogatott írások (2007)

20.  Vágvölgyi Jenő: Ha elmennek a gólyák (2007)

21.  Arany János: Toldi (kétnyelvű kiadás: angol-magyar, angolra fordította: Tomschey Ottó) (2007)

22.  Györe Balázs: A valóságban is létezik (Györe Balázs művei 6., 2007)

23.  Andor Csaba: Teofilia (regény, 2. kiadás, 2007)

24.  Vágvölgyi Jenő: Az Irgalom Völgye (2007)

25.  Andor Csaba: Fogyókúra (2008)

26.  Györe Balázs: Krízis (Györe Balázs művei 7., 2008)

27.  Bene Zoltán: Út (kisregény, 2. kiadás, 2008)

28.  Vágvölgyi Jenő: Torzulatok (2008)

29.  Emőd Tamás: Írás a palackban (2009)

30.  Karinthy Frigyes: Így írsz te. Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban. Szerkesztette és az előszót írta: Nagy Edit (2010)

31.  Török Ferenc: Történelem-Vadász (2010)

32.  Árpás Károly: Tűnődések, vélekedések. Esszék. (2010)

33.  Révész Anna-Vágvölgyi Jenő: Az ötödik szolgáló (2010)

34.  Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája (2011)

35.  Árpás Károly: Gondolatok a nyelvészet témaköréből (2011)

36.  Török Dániel: Isten szántóföldje (2011)

37. Kozma Dezső: Irodalmunk útjai – Erdélyben (2015)

Vélemény, hozzászólás?