Madách Könyvtár – Új folyam 3.

Fráter Erzsébet emlékezete I.

Válogatta és szerkesztette: Andor Csaba

Az elektronikus változat alapjául szolgáló kötet adatait lásd a lap alján!

Tartalom

 
Bevezető és Előszó V. Válási szerződés
I. Fráter Erzsébet élete VI. Egy szerencsétlen nő gyónása 
II. Fráter Erzsébet levelei VII. Balogh Károly jegyzetei 
III. Egy pályatárs köszöntője  VIII. Három gyászhír 
IV. Madách versei Fráter Erzsébethez  A könyv előfizetői 

 A Fráter Erzsébet Középiskolai Leánykollégium és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása

Balassagyarmat – Budapest, 1995

A könyv bárminemű sokszorosítása (beleértve az egyes részeket, azok fordítását, adaptálását stb.) megengedett. A kötet szerkesztője megtiszteltetésnek tekinti, ha könyvét sokszorosításra méltatják

Készült Szegeden, 1995-ben,

felelős kiadó: Fábián Jánosné igazgató,

műszaki szerkesztő: Andor Csaba, borító: Nagy Márta

ISSN 1219–4042