Madách Könyvtár – Új folyam 35.

XI. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán

Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Elektronikus változat: Szudi Alma
Az elektronikus változat alapjául szolgáló kötet adatait lásd a lap alján!

Tartalom

Előszó

Bevezetés

 

I. Tragédia-recepció:

 

Asztalos Lajos: A Tragédia első spanyol változata

Bárdos József: Az ember tragédiája: könyvdráma vagy színdarab

Bárdos Dóra: A színpadi időről

Kozma Dezső: A Madách-kultusz kezdetei Erdélyben

Madácsy Piroska: Francia kritikai “fellángolások” a Tragédiáról

Krizsán László: Rokonelemek Madách Imre és Borisz Paszternak társadalom- és történelemszemléletében

Cserjés Katalin: Az ember tragédiája kéznyomai Krasznahorkai László Háború és háború című “világregényén”

Bíró Béla: Álom és filozófia

Magony Imre: A Tragédia székesfehérvári ősbemutatója (1884) 

 III. Madách élet(rajz/mű)

 

Schéda Mária: Két Madách-vers

Tomschey Ottó: Madách – a moralista

Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzéséhez

Varga Magdolna: Cikluskompozíciós törekvések a 19. század első felében

Varga Emőke: Madách és Kass Mózese

Andor Csaba: Egy elfelejtett életrajzi forrás: Harsányi Zsolt 

 

IV. Madách-elődök és -utódok

 

Bene Zoltán: Madách Gáspár – egy XVII. századi verselő

Tarjányi Eszter: A szellembúvárlat sodrában elveszve

 

II. Éva és Lucifer

 

Máté Zsuzsanna: A luciferi diszkusszióról

Bodnár Zsuzsanna: Léttapasztalás a Tragédia világában

Bene Kálmán: Ádám álma: Éva álma?

T. Pataki László: Kit szerettél, Ádám?

Függelék

 

Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena tertia decima

Andor Csaba: Zólyomi József

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A XI. Madách Szimpózium támogatói voltak: a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal (Balassagyarmat), a Madách Imre Általános Iskola és Művelődési Ház (Szügy), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Szalézi Kollégium (Balassagyarmat) és a Szügyi Polgármesteri Hivatal (Szügy)

 

Ez a könyv a Balassagyarmati Önkormányzat

támogatásával jelent meg

 

   © Árpás Károly, Asztalos Lajos, Bárdos Dóra, Bárdos József, Bene Kálmán, Bene Zoltán, Bíró Béla, Bodnár Zsuzsanna, Cserjés Katalin, Fehér Bence, Kass János, Kozma Dezső, Krizsán László, Madácsy Piroska, Magony Imre, Máté Zsuzsanna, Schéda Mária, T. Pataki László, Tarjányi Eszter, Tomschey Ottó, Varga Emőke, Varga Magdolna

 

Készült Budapesten, 2004-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba

 

      ISBN 963 9386 18 9

 ISSN 1219–4042