Madách Könyvtár — Új folyam 30.

X. Madách Szimpózium

Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Szerkesztette: Bene Kálmán

Elektronikus változat: Juhász Krisztina

Az elektronikus változat alapjául szolgáló kötet adatait lásd a lap alján!

Tartalom

Előszó

Bevezetés

Szabó József kiállítás megnyitója

I. A Madách-életműről és recepciójáról

Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé

Andor Csaba: Ki kicsoda Madách leveleiben?

Madácsy Piroska: A Nyugat Madách képe

Schéda Mária: Azonos szituációk és különböző megoldások Madách két fiatalkori művében

Varga Emőke: „Csak engedi, hogy tégy helyette” Madách Imre Mózes című drámájáról

Cserjés Katalin: Hány Prága-szín van Az ember tragédiájában?

Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei két elfelejtett erdélyi Madách-értelmezésben

Kakuszi B. Péter: Madách Imre: Az ember tragédiája című művének néhány teológiai vonatkozása

IV. Az ember tragédiájáról – változó nézőpontból

Tomschey Ottó: Földtudományi elemek a Tragédiában

Asztalos Lajos:  A Tragédia újabb, végső galego változata

Árpás Károly: Vörösmarty Mihály Az emberek című versének problémaköre és a Tragédia

Máté Zsuzsanna: Filozofikum–esztétikum metamorfózisa a Tragédiában

Huba Márk: Rizomatikus Tragédiák. (Szimbolikus Rend a Tragédiák szövegeiben)

II. A Tragédia forrásvidékéről

Árpás Károly: A Tragédia forrásvidékén A Vörösmarty-olvasat nyomai Madách-szövegben

Bárdos József: Lucifer

V. A Tragédia és a színház

Szabó József: Ex leone leonem!

Magony Imre: Olvasólámpa vagy reflektor. Néhány f(t)ény-foszlány Madách Tragédiájáról a fenti megvilágításban

Varga Magdolna: A harmadik évezred Tragédiája avagy mi kell (vagy mi nem kell) nekünk a 19. századból?

III. Tragédia-interpretációk, mikroelemzések

Békési Imre: Nézőpont és kompozíció

Bene Zoltán: „A milljók egy miatt.” Madách Egyiptom-képe a „tárgyi hűség” szemszögéből

Appendix

Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena XI .

 

A X. Madách Szimpózium támogatói voltak: a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal (Balassagyarmat), a Madách Imre Általános Iskola és Művelődési Ház (Szügy), a Ma­dách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat), a Magyar Országgyűlés, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Palóc Társaság (Ipolyvarbó), a Szalézi Kollégium (Balassagyarmat) és a Szügyi Polgármesteri Hivatal (Szügy)

 

Ez a könyv a Balassagyarmati Önkormányzat támogatásával jelent meg

 

© Árpás Károly, Asztalos Lajos, Bárdos József, Békési Imre, Bene Kálmán, Bene Zoltán, Cserjés Katalin, Huba Márk, Kakuszi B. Péter, Kozma Dezső, Madácsy Piroska, Magony Imre, Máté Zsuzsanna, Schéda Mária, Szabó József, Tomschey Ottó, Varga Emőke, Varga Magdolna

 

Készült Budapesten, 2003-ban. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba

 

ISBN 963 9386 10 3

ISSN 1219–4042