Madách Könyvtár – Új folyam 42.

XII. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba

Elektronikus változat: Lénárt Ádám

Az elektronikus változat alapjául szolgáló kötet adatait lásd a lap alján!

Tartalom

Bevezetés

 

I. Gondolatok Madáchról és a Tragédiáról – változó nézőpontból

 

Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia

Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách Imre Az ember tragédiájában

Cserjés Katalin: A Tragédia 16. színe (Hajnóczy Péter egy jellegzetes szövegszerkezetének és egy gondolatmenetének termékeny rá-olvasása Madách drámai költeményére)

Kakuszi B. Péter: A megváltás motívuma Madáchnál és Márainál

Nagy Edit: Időtlenség és idétlenség. Palágyi Menyhért a Tragédia színeinek sorrend(cseré)jéről

Varga Emőke: A kerete és a közepe: a megjelenítés megszakadása. Kass János illusztrációi a Tragédiához

Magony Imre: Statika és dinamika a Tragédia színpadán

Asztalos Lajos: A Tragédia teljes eszperantó változata

II. Líra–próza–dráma – elemzések a Madách-életműből

 

Varga Magdolna: Madách költői tudatossága: egy ars poetica vizsgálata

Schéda Mária: Az egyéni és a nemzeti sorstragédia élményének összefonódása Madách két versében

Árpás Károly: Madách és a közélet – adalékok a képviselő életéhez. Madách két beszédének vizsgálata

Váradi Eszter: A két Nápolyi Endre

Mészáros Zoltán: A Bach-korszak kritikája

Bene Kálmán: „Kemény a kavics és láng van benne…”

 

III. Madách Gáspár, a költő-ős 

 

Bene Zoltán: Balassi – Rimay – Madách Gáspár

Árpás Károly: Az ars poetica kényszere – egy XVII. századi költői alapállás (Madách Gáspár: Pöngését koboznak…)

Függelék

 

Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena quarta decima

Andor Csaba: Győrffy Miklós

 

A XII. Madách Szimpózium támogatói voltak: a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal (Balassagyarmat), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Szalézi Kollégium (Balassagyarmat) és a Csesztvei Polgármesteri Hivatal (Csesztve)

 

Ez a könyv a Balassagyarmati Önkormányzat támogatásával jelent meg

 

© Árpás Károly, Asztalos Lajos, Bene Kálmán, Bene Zoltán, Bíró Béla, Cserjés Katalin, Fehér Bence, Kakuszi B. Péter, Kass János, Magony Imre, Máté Zsuzsanna, Mészáros Zoltán, Nagy Edit, Schéda Mária, Váradi Eszter, Varga Emőke, Varga Magdolna

 

Készült Budapesten, 2005-ben. Felelős kiadó, műsza­ki szerkesztő, borító: Andor Csaba

 

ISBN 963 9386

ISSN 1219–4042