Madách Könyvtár – Új folyam 16.

VI. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba

Elektronikus változat: Kisföldi Zsófia

 

Tartalom

 

Bevezetés

I. Madách-szövegek és -dokumentumok közelében

Bene Kálmán: Szász Károly keze nyoma a Tragédián – a Tragédia hatása Szász Károlyra

Bene Kálmán: Öt Madách-vers első megjelenéséről

Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok I.

II. A kultusz. Értelmezések értelmezése

Kakuszi B. Péter: Márai Sándor Madách ImrérőlFüggelék

Horváth Zsuzsanna: A Nyugat Madách emlékszáma

Krizsán László: Madách-ábrázolások a költő születésének és halálának 100. évfordulóján

III. Utóhatás

Győrffy Miklós: Madách – zenei öltözetben

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy története

 

IV. A filozófia és a pszichológia vonzásában

Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a „poeta philosophus” Madáchról

Beiczer Éva: A harminchét éves Madách Imre személyisége

Horváthné Tóth Borbála: Az ember tragédiája: a férfi vagy a nő tragédiája

V. Határvidéken

Árpás Károly: „Ha ellenben te játszanál vele…” Egy lehetetlen reKONstrukció kísérlete: Madách Tündérálma

Függelék

Asztalos Lajos: Santiagói beszélgetés 1998 júliusában.

A Tragédia első két színének galego változata Andor Csaba: Mohácsi Mária

Ez a könyv a Balassagyarmati Önkormányzat támogatásával jelent meg

 

© Árpás Károly, Asztalos Lajos, Beiczer Éva, Bene Kálmán, Berényi Zsuzsanna Ágnes, Győrffy Miklós, Horváth Józsefné Tóth Borbála, Horváth Zsuzsanna, Kakuszi B. Péter, Krizsán László, Máté Zsuzsanna

 

Készült Budapesten, 1999-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba

ISBN 963 85991 0 3

ISSN 1219–4042