Madách Könyvtár – Új folyam 27.

IX. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Bene Kálmán

Elektronikus változat: Nagy Boglárka

 

Tartalom

Bevezetés

 

I. Tanulmányok a Madách életműről

 

Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben

Győrffy Miklós: A „többi” Madách-dráma a deszkákon

Árpás Károly: Történelemszemléleti vázlatok

 

III. Az ember tragédiája forrásai, fordításai, előadásai

 

Szigethy Gábor: Ki ül a páholyban?

Varga Magdolna: Kalandozások a Tragédia forrásvidékén

Asztalos Lajos: A Tragédia katalán változata

Fehér Bence (ford.): Emerici Madách:Tragoedia Hominis. Scaena I

II. Tragédia-értelmezések régen és ma

 

Bene Kálmán: Sík Sándor első Tragédia-elemzése

Máté Zsuzsanna: Mítoszelméleti megjegyzések Madách Imre „Ádám-mítoszáról”

Varga Emőke: A képi referencia kérdése a Tragédiában

Huba Márk: A Tragédia értelmezéséhez – egy posztmodern megközelítés. Madách Imre: Az ember (dekonstruktív) tragédiája

IV. Madách életéről, személyiségéről

 

Krizsán László: Tallózás a Madách család levéltárában

Bene Kálmán: Mikszáth Madáchról

Beiczer Éva: Azonosságok és eltérések Madách és Petőfi kézírásában és karakterében

Németh Péter Mykola: Madách Imre, az „északi géniusz” szülötte

Árpás Károly: Az „Ős-Tragédia” szerkezete

Andor Csaba: Szilágyi Márton Lisznyai-kismonográfiájáról