Madách Könyvtár – Új folyam 5.

III. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba

Elektronikus változat: Bálint Regina

 

Tartalom

Bevezetés

 

I. A művek élete és utóélete

 

KrizsánLászló: „Az ember tragédiája”Oroszországban Győrffy Miklós: A Tragédia életének első két évtizede (1861–1883)

Andor Csaba: Madách szerelmi költészetének taxonómiája

 

III. Madách a tankönyvek tükrében

 

Horváth Zsuzsanna: A Madách-kép az 1945 utáni középiskolai magyar irodalomtankönyvekben

Horánszky Nándor: Madách műveinek tanítása a polgári iskolában

Varga Emőke: Amikor Németh László a Bocskay-ketben újraolvasta a Tragédiát

Kozma Dezső: Madách műve romániai magyar tankönyvekben

 

II. Madách élete és kultusza

 

Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék története

Benes Istvánné: Életfák és tilalomfák. Madách Imre tájrajzainak bemutatása projektív és szimbolikus tartalmaik alapján

Andor Csaba: Madách a kékkői várban

Andor Csaba: Madách Imre és Bagyinszky Borbála

Árpás Károly: Hogyan tanítjuk Az ember tragédiáját egy hatosztályos tantervi programban Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium és Iskolaszövetségben?

Andor Csaba: Téves adatok és tévhitek a tankönyveinkben

 

IV. Megemlékezések

 

Bene Kálmán: Emlékezés Horváth Károlyról

Andor Csaba: Leblancné Kelemen Mária