Madách Könyvtár – Új folyam 11.

V. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba

Tartalom

Bevezető

I. Tragédia-értelmezések: szövegek és képek

Kozma Dezső: Egy százéves Madách-értelmezés

Tóth Péter: Olám. (Az ember tragédiája és a Biblia)

Máté Zsuzsanna: Sík Sándor Tragédia-értelmezéséről

Réti Zoltán: Néhány kérdés a Madách-művek képi megjelenítésével kapcsolatban

Varga Emőke: Tragédia képek nyelvén. Bálint Endre és Kass János Madách-illusztrációi

II. Élet – életmű – utóélet

Asztalos Lajos: Az ember tragédiája spanyol, portugál és készülő galego változatáró l

Sebéné Madácsy Piroska: Madách és George Sand

 

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Madách és a szabadkőművesség

Krizsán László: Jámbor Pál és „Az ember tragédiája” végleges szövegének kialakulása

Balga László–Andor Csaba: Egy Madách- vers címzettje és kőirata

Horváthné Tóth Borbála: Janus-arcúság és polaritás

 

III. A színház és a Tragédia

Árpás Károly: Madách és a színház. (Megjegyzések Madách dráma- és színházelméleti nézeteihez)

Gajdó Tamás: Beregi Oszkár és Az ember tragédiája

Békési Eszter: Játék ötven évig. A Tragédia háromfőszerepének szegedi alakításairól a korabeli sajtó tükrében

Az V. Madách Szimpózium támogatói voltak: a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal (Balassagyarmat), a General Consulting Rt. (Bp.), a Madách Imre Általános Iskola és Művelődési Ház (Szügy), a Ma­dách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (Bp.), Nógrád Megye Közgyűlése, a Palócföld (Salgótarján), a Palóc Társaság (Ipolyvarbó), a Szalézi Kollégium (Balassagyarmat) és a Szügyi Polgármesteri Hivatal (Szügy)

Ez a könyv a Balassagyarmati Önkormányzat támogatásával jelent meg

© Árpás Károly, Asztalos Lajos, Balga László, Békési Eszter, Berényi Zsuzsanna Ágnes, Gajdó Tamás, Horváthné Tóth Borbála, Kozma Dezső, Krizsán László, Máté Zsuzsanna, Réti Zoltán, Sebéné Madácsy Piroska, Tóth Péter, Varga Emőke

Készült Budapesten, 1998-ban. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba

ISBN 963 85734

ISSN 1219–4042