Madách Könyvtár – Új folyam 8.

IV. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba

 

Tartalom

I. A politikus Madách

Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát..." Gondolatok a politikus Madáchról

Krizsán László: Madách második negyvennyolca

Praznovszky Mihály: Madách Imre országgyűlési beszédének fogadtatása a korabeli sajtóban

Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita (Egy felfedezés anatómiája)

 

 

Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben

Horváth Józsefné Tóth Borbála: Vidéki lét vagy kontempláció mint a megismerés és szellemi kiteljesedés csúcsteljesítménye Madách művészetében

Andor Csaba: A Lant-virágok geometriája

Benes Istváné: "Érzés, keserv, mind" - se dűljön feledésbe (grafológiai elemzés)

 

 

 

III. Pályalombok

II. A művek közelében

Bene Kálmán: A Tragédia pontos és hiteles szövegéért

Alexa Károly: Madách optimista? Vagy pesszimista? (Egy ötlet vázlatokban)

Máté Zsuzsanna: Katartikus-e a Tragédia? Lukács György művészetfilozófiája felől nézve

Asztalos Lajos: A Tragédia galego fordítása elé

Andor Csaba: Madách egyetemi évfolyamtársai és tanárai

Varga Emőke: Folytatás vagy újraírás? Kondor Béla illusztrációi Az ember tragédiájához

Gyémánt Csilla: Negyedszázad szegedi Madách-bemutatói (1970-1996)