Madách Könyvtár – Új folyam 25.

VIII. Madách Szimpózium

 Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán

  Elektronikus változat: Sáfár Violetta

Tartalom

Bevezetés

 

I. Madách-dokumentumok

Madácsy Piroska: Újabb adalékok Bérczyről és Madáchról

Függelék. Bérczy Károly: Madách Imre emlékezete

Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok II

 

 

III. A Tragédia értelmezéseiről

 Bene Kálmán: Egy „szellembúvár” Tragédia-értelmezése

Függelék. Madách Aladár: Lélektani elemek az  Ember Tragédiájának főalakjaiban

Máté Zsuzsanna: A hermetikus filozófia axiómája – Madách Aladár Tragédia-értelmezésében

Kozma Dezső: A Tragédia egy teológiai értelmezése. Ravasz László

 

 II. A Tragédia születéséről, fordításairól és előadásairól

Bárdos József: Mester és famulus (Az ember tragédiája születésének titkaiból)

Asztalos Lajos: Az ember tragédiája románul

Gyémánt Csilla: Varga Mátyás évtizedei és a Tragédia a Szegedi Szabadtéri Játékokon

IV. Műelemzések

Árpás Károly–Varga Magdolna: Egy „Madách-vers” megközelítése – Baka István: Tél Alsósztregován

Varga Magdolna: Madách Imre: Pereat – egy versértelmezési kísérlet

Andor Csaba: Dr. Fejér László