Madách Könyvtár – Új folyam 20.

VII. Madách Szimpózium

 Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba

Elektronikus változat: Mészáros Márta

Tartalom

Bevezetés

I. A Tragédia-értelmezés terei

Bene Kálmán: Az ember tragédiája felépítése

Máté Zsuzsanna: Madách Luciferjének genealogikus kérdésköréről

Cserjés Katalin: Megjegyzések a Tragédia Űr-jelenetéhez(Kiindulás a szorosan vett szövegből)

Gyémánt Csilla: „Az égi zengzet is elhallgatott” (Zene, dal, költészet a Tragédiában)

Asztalos Lajos: A Tragédia galego változatának néhány megoldása, ezek jellegzetessége

Horváth Zsuzsanna: Utópiák, falanszterek

Andor Csaba: Formai következetesség és következetlenség Az ember tragédiájában

II. A főmű árnyékában

Árpás Károly: Műfaji sajátosságok vizsgálata Madách elbeszéléseiben

Győrffy Miklós: Jókai – Madáchról

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy ünnepségei

Krizsán László: Madách Imre és a Kisfaludy-Társaság

 

A VII. Madách Szimpózium támogatói voltak:

a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal (Balassagyarmat), a General Consulting Rt. (Bp.), a Madách Imre Általános Iskola és Művelődési Ház (Szügy), a Ma­dách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram (Bp.), a Palócföld (Salgótarján), a Palóc Társaság (Ipolyvarbó), a Szalézi Kollégium (Balassagyarmat) és a Szügyi Polgármesteri Hivatal (Szügy)