Madách Könyvtár — Új folyam 15.

I. Fráter Erzsébet Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba

Elektronikus változat: Ferencz Klaudia

Tartalom

Előszó

Bevezetés

Kozma Dezső: Fráter Erzsébet a Madách-értelmezésekben

Benes Istvánné: Egy őskép két asszonya: Anna és Erzsébet

Mohás Lívia: Fráter Erzsébet pszichológiai arcképe

 

T. Pataki László: Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben

Andor Csaba: Madách és Lisznyai

FÜGGELÉK

T. Pataki László: Lidércláng (monodráma)

 

Ez a könyv a Csécsei Önkormányzat támogatásával készült

 

© Benes Istvánné, Kozma Dezső, Mohás Lívia, T. Pataki László

Készült Budapesten, 1999-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító:
 Andor Csaba

ISBN 963 85734 9 X

ISSN 1219–4042