Asztalos Lajos

 

A Tragédia készülő spanyol változata

(2. rész)

 

 

Társaságunk tavalyi szimpóziumán beszámoltam arról, hogy hoz­zá­lát­tam a Tragédia spanyolra fordításához, s hogy az első négy szín el is ké­szült.

                Folytattam a munkát és bár lassan, de haladtam. Újabb négy színt for­dítottam le. Közben Andor Csabának, társaságunk elnökének si­ke­rült fölvennie a kapcsolatot a tavaly már említett, akkor még föl­té­te­le­zett harmadik spanyol változat fordítójával, sőt sikerült ezt meg­sze­rez­nie. Örvendtem, de végül úgy döntöttem, ezt csak akkor veszem kéz­be, amikor az immár biztosan negyedik, a sajátom is elkészül.

                A fordítás a két galego változat után, valamint amellett sem könnyű, hogy két spanyol változat áll rendelkezésemre. A már meglévő négy színt csak épp említem. A Tragédia szövege, vagyis Madách so­ron­ként, gyakran szavanként újabb és újabb feladat elé állítja a fordítót, szün­telen fejtörést okoz számára. Mint egy nem akármilyen rejtvény. Mond­hatni minden egyes esetben "na, most hogyan" kérdés merül föl az emberben. Van, amikor a megoldás a lehető legegyszerűbb, van, ami­kor reménytelennek tűnik. Végül mindegyiket sikerül "meg­fej­te­ni".

                Különösen érdekfeszítő például a kotyvaszt, melyet csak a hitvány ételt, kotyvalékot készít-tel sikerült átültetni. Azután a  kevercs. Ezt, min­den erőfeszítés ellenére is csak a keverék spanyol megfelelőjével le­hetett visszaadni.

                Vegyünk szemügyre ezúttal is néhány megoldást:

               

                No lo maldigo a este pueblo cobarde,

                No tiene la culpa. Es su naturaleza

                Que la miseria hizo esclavo de él,

 

                               'Nem átkozom meg ezt a gyáva népet.

                               Nem hibás. Természete,

                               hogy a nyomor rabszolgává tette.'

 

                                               E gyáva népet meg nem átkozom,

                                               Az nem hibás, annak természete,

                                               Hogy a nyomor szolgává bélyegezze.

(ötödik szín, 1034-1035. sor, Ádám)

 

                No te llenes nunca

                De vino y amor,

                Cada copa tiene

                Un distinto sabor.

 

                Y como el sol las tumbas

                Pinta de oro la vida

                La dulce embriaguez.

 

                No te llenes nunca

                De vino y amor

                Cada moza tiene

                Un otro encanto.

               

                               'Ne telj el soha

                               Borral s szerelemmel,

                               Minden pohárnak

                               Más a zamata.

 

                               S amint a nap a sírokat,

                               Arannyal festi be az életet

                               Az  édes részegség, mámor.

 

                               Ne telj el soha

                               Borral s szerelemmel,

                               Minden leánynak

                               Más a varázsa.'

 

                                               Borral szerelemmel

                                               Eltelni sohsem kell;

                                               Minden pohárnak

                                               Más a zamatja.

 

                                               S a mámor, az édes mámor,

                                               Mint horpadt sírokat a nap,

                                               Létünk megaranyozza.

 

                                               Borral szerelemmel

                                               Eltelni sohsem kell,

                                               Minden leánynak

                                               Más a varázsa.

(hatodik szín, 1083-1092. sor, Hippia)

 

Antaño el mundo estaba loco.

A Lucrecia, en su lecho viudo

La buscó un joven caballero.

Sus labios no arden más de deseo,

No corre al burdel con corazón abierto,

Hunde un puñal en el propio pecho.

 

El mundo de hoy es mucho más sabio,

Seamos felices de que lo habitamos. -

 

                'Régen a világ bolond volt.

                Lukréciát, az ő özvegyi ágyában

                Fölkereste egy ifjú lovag.

                Ajkai nem égnek már a vágytól,

                Nem fut a bordélyba tárt szívvel,

                Tört márt saját kebelébe.

 

                A mai világ sokkal bölcsebb,

                Legyünk boldogok, hogy benépesítjük.'

 

 

                               Bolond világ volt hajdanában:

                               Lukréciát az özvegy ágyban

                               Hogy megkereste szép gavallér,

                               Nem lángol ajka, több kéjt nem kér,

                               Tárt szűvel nem fut bordélyházba,

                               Hideg vasat merit magába. -

 

                               Örüljünk, okosabb világ van,

                               Örüljünk hogy mi élünk abban. -

(hatodik szín, 1199-1204. sor, Cluvia)

 

No amanece porque el gallo canta,

Sino el gallo canta, porque amanece. -

 

                'Nem hajnalodik, mert szól, dalol a kakas,

                Hanem a kakas szól, mert hajnalodik, a hajnal hasad.'

 

                               Nem a kakas szavára kezd viradni,

                               De a kakas kiált, merthogy virad.

(hetedik szín, 1631-1632. sor, Lucifer)

 

Qué mezcla admirable de maldad y nobleza

Es la mujer, de veneno y de miel.

Pues ¿cómo nos atrae? Porque es buena,

Su mal es del tiempo en que nació.

 

                'Mily csodás keveréke a rossznak s nemesnek

                A nő, méregből és mézből.

                Mégis, hogyan, miért vonz? Mert jó,

                Rossza (rossz oldala) a koré, melyben született.'

 

                               Minő csodás kevercse rossz s nemesnek

                               A nő, méregből s mézből összeszűrve.

                               Mégis, miért vonz? Mert a jó sajátja,

                               Míg bűne a koré, mely szülte őt.

(nyolcadik szín, 2073-2076. sor, Ádám)

¡Ah, lo oigo el canto del futuro,

Hallé la palabra, el gran talismán,

Que va a rejuvenecer la vieja tierra!

 

                'Ó, hallom a jövő dalát,

                Megleltem a szót, a nagy talizmánt,

                Mely megfiatalítja a vén földet.'

               

                               Óh, hallom, hallom a jövő dalát,

                               Megleltem a szót, azt a nagy talizmánt,

                               Mely a vén földet ifjúvá teszi:

(nyolcadik szín, 2138-2140. sor, Ádám)

 

 Vissza