A Madách Könyvtár Új Folyam köteteinek tartalomjegyzéke

A Madách Könyvtár sorozatszerkesztője Andor Csaba.

  

Rövidítések:

T – tanulmánykötet   D – dokumentumkötet (levelezések stb.) 

É – életrajzi írások  F – fordítások    B – bibliográfiák   SZ – szövegkiadások 

  

I. Madách Szimpózium – Új folyam 1. T
Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba
A Palócföld és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása¶

Salgótarján – Budapest 1995  – 207 l.

 

Közelítések a műhöz

 1. Horváth Károly: Az ember tragédiája szereplőinek és motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről
2. Bene Kálmán: A forradalom ábrázolása Madách Imre és Georg Büchner drámájában
3. Fehér József András: “Az ember tragédiája” komplex lélektani szempontból, különös tekintettel “Éva” alakjára

 Az életrajz elemei

4. Tarjányi Eszter: Madách Imre három orvosa
5. Benes Istvánné: Madách Imre személyiségéről 
6. Benes Istvánné - Andor Csaba: Madách Imre kiadatlan verse
7. Zólyomi József: Tanúvallomások a Madách-birtokon rejtőzködő Rákóczy Jánosról
8. Györffy Miklós: A házasság mint intermezzo lefolyásához

 Az utóélet

 9. Balassa Zoltán: A Madách Múzeum keletkezésének körülményei
10. Kozma Dezső: Madách-értelmezések Erdélyben
11. Balassa Zoltán: A magyar nép japán barátja
12. Zsiga László - Andor Csaba: Save Madách!

 

Madách Könyvtár Új folyam 2.  T
II. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Andor Csaba
A Palócföld és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása

Salgótarján - Budapest 1996 – 210 l.
 

A kézirathoz közeledve

1. Benes Istvánné - Andor Csaba: Madách Imre kiadatlan verse
2. Győrffy Miklós: Széljegyzetek Madách novellai Feljegyzései margójára

Az életrajz tényei

3. Krizsán László: 48 Madácha - Madách 48-a 
4. Nagy Ervinné: Madách Imre rajzmestere 

 Értékelések és feldolgozások

5. Bene Kálmán: Vajda János kritikája Az ember tragédiájáról

Melléklet: Vajda János: Irodalmi újdonságok (sajtó alá r. Bene K.)
6. Madácsy Piroska: Aurélien Sauvageot és tanítványai Madáchról 
7. Kozma Dezső: Két erdélyi Madách-bemutató 

 A kultusz

8. Csáky Károly: A szlovákiai Madách-kultusz és a nagykürtösi Madách Napok 
9. Radó György: Madách Imre ősei

 

Madách Könyvtár Új folyam 3.   D, É, T, SZ
  Fráter Erzsébet emlékezete I.
Válogatta és szerkesztette: Andor Csaba

Balassagyarmat – Budapest 1995 – 172 l.

 

Előszó

 I. Fráter Erzsébet élete

II. Fráter Erzsébet levelei

III. Egy pályatárs köszöntője

IV. Madách versei Fráter Erzsébethez

Vadrózsák, Legszebb költészet [első változat], Legszebb költészet [második változat],

Boldogság és szenvedély, Otthon, Borúra derű, Lélekerő, Távolból <Erzsi>hez,

Egy vetélytárshoz,            Hozzá mint nőhöz, Fogságomból

 V. Válási szerződés

VI. Egy szerencsétlen nő gyónása

VII. Balogh Károly jegyzetei

VIII. Három gyászhír

 

Madách Könyvtár – Új folyam 4.  F
Imre Madách

Le manusheski tragedija
[lovari nyelvű fordítás] Fordította: Nagy Gusztáv.
Madachesko Literaturako Grupo. Budapest 1996. – 203 l.

 

2. Utószó: Choli Daróczi József.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 5.  T
III. Madách Szimpózium
 
Balassagyarmat – Szügy – Kékkő 1995.
Szerkesztette: Andor Csaba
A Palócföld és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása.

Salgótarján – Budapest 1996. – 193 l.

 

 I. A művek élete és utóélete

1. Krizsán László: "Az ember tragédiája" Oroszországban

2. Győrffy Miklós: A Tragédia életének első két évtizede (1861-1883)

3. Andor Csaba: Madách szerelmi költészetének taxonómiája

II. Madách élete és kultusza

4. Horánszky Nándor: Az alsósztregovai Madách-síremlék története

5. Benes Istvánnné: Életfák és tilalomfák. Madách Imre tájrajzainak bemutatása projektív és szimbolikus tartalmaik alapján 

6. Andor Csaba: Madách a kékkői várban

7. Andor Csaba: Madách Imre és Bagyinszky Borbála 

 III. Madách a tankönyvek tükrében

8. Horváth Zsuzsanna: A Madách-kép az 1945 utáni középiskolai magyar irodalomtankönyvekben

9. Horánszky Nándor: Madách műveinek tanítása a polgári iskolában

10. Varga Emőke: Amikor Németh László a Bocskay-kertben újraolvasta a Tragédiát

11. Kozma Dezső: Madách műve romániai magyar tankönyvekben 

12. Árpás Károly: Hogyan tanítjuk Az ember tragédiáját egy hatosztályos tantervi programban Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium és Iskolaszövetségben?

13. Andor Csaba: Téves adatok és tévhitek a tankönyveinkben

 IV. Megemlékezések

 14. Bene Kálmán: Emlékezés Horváth Károlyról

15. Andor Csaba: Leblancné Kelemen Mária

 

Madách Könyvtár – Új folyam 6 É
Balog Károly

Gyermekkorom emlékei 
Nagyanyám, Madáchné Majthényi Anna emlékének szentelve.
Madách Irodalmi Társaság, Budapest 1996. – 209 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 7.  D, T
Nagyné Nemes Györgyi - Andor Csaba

Madách Imre rajzai és festményei
Képek egy életmű hátteréről.

Madách Irodalmi Társaság

Balassagyarmat – Budapest 1997  – 122 l. + 68 l. műmelléklet

 

Bevezetés

1. Nagyné Nemes Györgyi: Madách Imre rajzmestere

Madách Imre tájrajzai

Karikatúrák

A nyolcalakos karikatúra

A könyvbarát szakali kisbirtokos, Szentiványi Bogomér

Nevelők a második sztregovai korszakban: Borsody Miklós és Jancsó Sándor

2. Andor Csaba: Egy képrejtvény piszkozata és tisztázata 

Ki kicsoda Madách rajzain?

Hat női arc - hat szerelem?

3. Nagyné Nemes Györgyi – Andor Csaba: Madách Imre képeinek sorsa

Madách képei

 

Madách Könyvtár – Új folyam 8. T
IV. Madách Szimpózium
 

Balassagyarmat – Szügy – Alsósztregova 1996.
Szerkesztette: Andor Csaba
Madách Irodalmi Társaság – Fráter Erzsébet Középiskolai Leánykollégium.
Budapest – Balassagyarmat 1997. – 230 l.

 

I. A politikus Madách

1. Árpás Károly: "Egyet bánok csak: a haza fogalmát...” Gondolatok a politikus Madáchról

2. Krizsán László: Madách második negyvennyolca

3. Praznovszky Mihály: Madách Imre országgyűlési beszédének fogadtatása a korabeli sajtóban

4. Győrffy Miklós: Elkallódott Madách-Kossuth vita (Egy felfedezés anatómiája)

 II. A művek közelében

5. Bene Kálmán: A Tragédia pontos és hiteles szövegéért

 6. Alexa Károly: Madách optimista? Vagy pesszimista? (Egy ötlet táblázatokban)

 7. Máté Zsuzsanna: Katartikus-e a Tragédia? – Lukács György művészetfilozófiája felől nézve

 8. Kozma Dezső: Vallásos élmény és létértelmezés Madách műveiben 

 9. Horváth Józsefné Tóth Borbála: Vidéki lét vagy kontempláció mint a megismerés és szellemi kiteljesedés csúcsélménye Madách művészetében

10. Andor Csaba: A Lant-virágok geometriája

11. Benes Istvánné: "Érzés, keserv, mind" -se dűljön feledésbe  (grafológiai elemzés) ..

 III. Pályalombok

12. Asztalos Lajos: A Tragédia galego fordítása elé

13. Andor Csaba: Madách egyetemi évfolyamtársai és tanárai 

14. Varga Emőke: Folytatás vagy újraírás? Kondor Béla illusztrációi Az ember tragédiájához
15. Gyémánt Csilla: Negyedszázad szegedi Madách-bemutatói (1970-1996)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 9. É,T
Andor Csaba: Ismeretlen epizódok Madách életéből

Madách Irodalmi Társaság

Budapest 1998. – 236 l.

 

Bevezetés

 1. Madách-intepretáció  
 2. Ki volt Madách első szerelme?.

 3. Madách Imre dedikált könyvei

 4. Egy szerencsétlen nő gyónása

 5. Miért nem ment el Madách a losonci bálba?

 6. Ki volt Madách utolsó gyermeke?

 7. Az ember tragédiája keletkezésének életrajzi háttere

 8. Madách Imre levele Frenyó Nándornak

 9. Madách Imre levele Horváth Eleknek

10. Kiket bújtatott Madách Imre?

11. Ki írta Az ember tragédiáját?

12. Madách Imre születésnapja

 

Madách Könyvtár Új folyam 10.  É, T, SZ
Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné

A Vanyarci Ö nkormányzat és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása.
Vanyarc – Budapest 1998. – 76 l.

 

1. Madách Imre és Veres Pálné

2. Madách versei Veres Pálnéhoz /Függelék/

3. Madách képrejtvényének piszkozata és tisztázata

4. Veres Pálné két befejezetlen levélfogalmazványa   

 

Madách Könyvtár – Új folyam 11. T
V. Madách Szimpózium
 
Balassagyarmat – Szügy 1997.

Madách Irodalmi Társaság.
Budapest. – Balassagyarmat 1998. – 242 l.

Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba

 

I. Tragédia-értelmezések: szövegek és képek

1. Kozma Dezső: Egy százéves Madách-értelmezés 

2. Tóth Péter: Olám. (Az ember tragédiája és a Biblia) 
3. Máté Zsuzsanna: Sík Sándor Tragédia-értelmezéséről 
4. Réti Zoltán: Néhány kérdés a Madách-művek képi megjelenítésével kapcsolatban 
5. Varga Emőke: Tragédia - képek nyelvén.

Bálint Endre és Kass János Madách-illusztrációi 

II. Élet - életmű - utóélet

6. Asztalos Lajos: Az ember tragédiává spanyol, portugál és készülő galego változatáról   
7. Sebéné Madácsy Piroska: Madách és George Sand  
8. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Madách és a szabadkőművesség 
9. Krizsán László: Jámbor Pál és "Az ember tragédiája"  végleges szövegének kialakulása  
10. Balga László-Andor Csaba: Egy Madách-vers címzettje és kőirata 
11. Horváthné Tóth Borbála: Janus-arcúság és polaritás .. 

III. A színház és a Tragédia

12. Árpás Károly: Madách és a színház. (Megjegyzések Madách dráma- és színházelméleti nézeteihez) 
13. Gajdó Tamás: Beregi Oszkár és Az ember tragédiája 
14. Békési Eszter: Játék ötven évig. A Tragédia három főszerepének szegedi alakításairól a korabeli sajtó tükrében

 

Madách Könyvtár – Új folyam 12.  B
Fejér László

Az ember tragédiája bemutatói 
Madách Irodalmi Társaság.
Budapest. 1999. – 191 l.

 

1. Előszó /Praznovszky Mihály/ 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 13.  SZ
Madách Imre

Az ember tragédiája. I. Főszöveg.  
Sajtó alá rendezte Bene Kálmán.
Madách Irodalmi Társaság.
Szeged-Budapest 1999. – 177 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 14.  SZ, T
Madách Imre

 Az ember tragédiája. II. Szövegváltozatok, kommentárok. 
Madách Irodalmi Társaság. Szeged-Budapest 1999. – 242. l.

 

1. Bene Kálmán: Bevezetés. A szövegközlés elveiről 
2. Andor Csaba: Madách Imre életének főbb eseményei
3. Bene Kálmán: Szövegváltozatok
4. Bene Kálmán. Szó- és szövegmagyarázatok 

5. Andor Csaba: Válogatott bibliográfia
6. Andor Csaba: Utószó. A Tragédia születése       

 

Madách Könyvtár – Új folyam 15. T, É
I. Fráter Erzsébet Szimpózium.

Nagyvárad, 1997. 
Csécsei Önkormányzat – Madách Irodalmi Társaság.
Csécse-Budapest 1999. – 115 l.

Szerkesztette: Andor Csaba
 

1. Kozma Dezső: Fráter Erzsébet a Madách-értelmezésekben
2. Benes Istvánné: Egy őskép két asszonya: Anna és Erzsébet
3. Mohás Lívia: Fráter Erzsébet pszichológiai arcképe
4. T. Pataki László: Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben 
5. Andor Csaba: Madách és Lisznyai  

Függelék

6. T. Pataki László: Lidércláng (monodráma) 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 16.  T
VI. Madách Szimpózium
 

Balassagyarmat – Szügy 1998.
Madách Irodalmi Társaság
Budapest. – Balassagyarmat 1999. –286 l.

Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba

 

I. Madách-szövegek és -dokumentumok közelében

1. Bene Kálmán: Szász Károly keze nyoma a Tragédián –  a Tragédia hatása Szász Károlyra 
2. Bene Kálmán: Öt Madách-vers első megjelenéséről 
3. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és -dokumentumok I.

II. A kultusz. Értelmezések értelmezése

4. Kakuszi B. Péter: Márai Sándor Madách Imréről 
5. Függelék: Einsamer Madách von Sándor Márai.

6. Horváth Zsuzsanna: A Nyugat Madách-emlékszáma 
7. Krizsán László: Madách-ábrázolások a költő születésének és  halálának 100. évfordulóján     

III. Utóhatás

8. Győrffy Miklós: Madách – zenei öltözetben 
9. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy története 

IV. A filozófia és a pszichológia vonzásában

10. Máté Zsuzsanna: Esztétikatörténeti megjegyzések a  "poeta philosophus" Madáchról
11. Beiczer Eva: A harminchét éves Madách Imre személyisége
12. Horváthné Tóth Borbála: Az ember tragédiája: a férfi  vagy a nő tragédiája

V. Határvidéken

13. Árpás Károly: "Ha ellenben te játszanál vele..."Egy lehetetlen reKONstrukció kísérlete: Madách Tündérálma 

Függelék

14. Asztalos Lajos: Santiagói beszélgetés 1998 júliusában.
15.    A Tragédia első két színének galego változata  /Fordította: Asztalos Lajos/
16. Andor Csaba: Mohácsi Mária

 

Madách Könyvtár – Új folyam 17.  F
Di tragedye funem mentshn a drame fun Imre Madatsh. 
Fun ungerish ibergezetst: Yosef Holder. 
Madách Irodalmi Társaság, Balassagyarmat 2000. – 184 l.  

(A Tragédia jiddis fordítása. Ford.: Holder József.  Latin betűs átirat: dr. Bihari József.) 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 18.  D
Majthényi Anna levelezése 
Szerkesztette, bevezető és jegyzetek: Andor Csaba.
Madách Irodalmi Társaság
Budapest. 2000. 380 l.


Bevezetés

Majthényi Anna élete
Levelezése 
Levelek 1828-1870

Függelék

Majthényi Anna gyermekkori verse Marczibányi Istvánhoz
Majthényi Anna végrendelettöredéke
Id. Madách Imre és Majthényi Anna leszármazottai

 

Madách Könyvtár – Új folyam 19.  É
Komjáthy Anzelm

Önéletírás.
 
Sajtó alá rendezte, utószó: Andor Csaba.
Madách Irodalmi Társaság, Budapest 2000. 98 l.

 

 Előszó

1. Önéletírásom 1818-1899
2. Utószó

 

Madách Könyvtár – Új folyam 20. (2000)   T
VII. Madách Szimpózium

Balassagyarmat – Szügy 1999.
Madách Irodalmi Társaság.
Budapest. – Balassagyarmat 2000 – 205 l.

Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Andor Csaba

 

I. A Tragédia-értelmezés terei

1. Bene Kálmán: Az ember tragédiája felépítése
2. Máté Zsuzsanna: Madách Luciferjének genealogikus kérdésköréről 
3. Cserjés Katalin: Megjegyzések a Tragédia Űr-jelenetéhez (Kiindulás a szorosan vett szövegből)   
4. Gyémánt Csilla: "Az égi zengzet is elhallgatott" (Zene, dal, költészet a Tragédiában)     
5. Asztalos Lajos: A Tragédia galego változatának néhány megoldása, ezek jellegzetessége   
6. Andor Csaba: Formai következetesség és következetlenség Az ember tragédiájában    

II. A főmű árnyékában

 7. Árpás Károly: Műfaji sajátosságok vizsgálata Madách elbeszéléseiben
 8. Győrffy Miklós: Jókai - Madáchról 
 9. Varga Magdolna: Madách reményei 
10. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Madách-páholy ünnepségei 
11. Krizsán László: Madách Imre és a Kisfaludy-Társaság 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 21.    F
  Imre Madách

Tragedy of the man. 
Translated from the Hungarian by Otto Tomschey. 
Madách Irodalmi Társaság. Budapest. 2000. – 181  l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 22.  D, É
Fráter Erzsébet emlékezete II. 

A Csécsei Önkormányzat és a Madách Irodalmi Társaság közös kiadása.
Csécse – Budapest 2001.– 132 l.

 

Bevezetés

 1. Palágyi Menyhért: Madách Imre neje 
 2. Heinrich Gusztáv: Fráter Erzsébet 
 3. Palágyi Menyhért: Fráter Erzsébet  
 4. Wallentinyi Dezső: Az élők a halottakról 
 5. Hrisovenyi Béla: Szendrey Júlia és keserűi Fráter Erzsébet 
 6. Lovassy Andor: Éva temetése 
 7. Szüts Dezső: Hol van Madáchné sírja? 
 8. Perédy György: "Te csak olyan légy a házamban, mint egy virágszál. .." 
 9. Perédy György: Hol nyugszik Madách Imrénél 
10. Madáchné egyetlen arcképe 
11. Harsányi Zsolt leveleiből
12. Mohácsi Jenő: Fráter Erzsi Nagyváradon 
13. Mohácsi Jenő: Lidércke nyomában 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 23.  T, É
II. Fráter Erzsébet Szimpózium.

Csécse, 2000.  
Csécsei Önkormányzat – Madách Irodalmi Társaság.  
Csécse-Budapest 2001. – 152 l.

Szerkesztette: Andor Csaba
 

1. Győrffy Miklós: Talán emígy
2. Árpás Károly: Fráter Erzsébet a Madách Imre ihlette szépirodalmi alkotásokban
3. Beiczer Éva: Fráter Erzsébet személyisége kézírásának tükrében
4. Benedek Marcell: Madách Imre
5. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Benedek Marcell   
6. Andor Csaba: Mikszáth Kálmán a Fráterekről  
7. Andor Csaba: Két talány Fráter Erzsébet életében ..   

Függelék

 8. T. Pataki László: Lelkigyakorlat (monodráma id.  Madáchné Majthényi Annáról)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 24.  T
Bárdos József

Szabadon bűn és erény közt.

Az ember tragédiája értelmezési kísérlete.  
Madách Irodalmi Társaság. Budapest 2001. – 128 l.

 

1. Előszó (Andor Csaba)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 25. (2001)  T, SZ
VIII. Madách Szimpózium

Balassagyarmat - Szügy 2000. október 6-7.

Szerkesztette: Tarjányi Eszter és Bene Kálmán
Madách Irodalmi Társaság

Budapest-Balassagyarmat 2001 – 201 L.

 

I. Madách-dokumentumok

1. Madácsy Piroska: Újabb adalékok Bérczyről és Madáchról
2   Függelék. Bérczy Károly: Madách Imre emlékezete
3. Andor Csaba: Újabb Madách-kéziratok és - dokumentumok II.

II. A Tragédia születéséről, fordításairól és előadásairól

4. Bárdos József: Mester és famulus (Az ember tragédiája születésének titkaiból)
5. Asztalos Lajos: Az ember tragédiája románul
6. Gyémánt Csilla: Varga Mátyás évtizedei és a Tragédia a Szegedi Szabadtéri Játékokon

III. A Tragédia értelmezéseiről

7. Bene Kálmán: Egy "szellembúvár" Tragédia-értelmezése
8.   Függelék. Madách Aladár: Lélektani elemek az Ember Tragédiájának főalakjaiban
9. Máté Zsuzsanna: A hermetikus filozófia axiómája - Madách Aladár Tragédia-értelmezésében
10. Kozma Dezső: A Tragédia egy teológiai értelmezése. Ravasz László

IV. Műelemzések

 11. Árpás Károly-Varga Magdolna: Egy "Madách-vers" megközelítése - Baka István: Tél Alsósztregován 
12. Varga Magdolna: Madách Imre: Pereat - egy versértelmezési kísérlet
13. Andor Csaba: Dr. Fejér László

 

Madách Könyvtár – Új folyam 26.   SZ, T
Madách Aladár művei. I. Versek.
Sajtó alá rendezte: Andor Csaba és Bene Kálmán.
Madách Irodalmi Társaság.

Budapest 2002 – 229 l.

 

Szerelem könyve 
Hangok a pusztán
Romlott Magyarország
Kötetben meg nem jelent versek
 

 1. Utószó /Andor Csaba/
 2. Tizenkét szubjektív szerkesztői-lektori, versolvasói megjegyzés Madách Aladár verseiről és Andor Csaba utószaváról /Bene Kálmán/

 

Madách Könyvtár – Új folyam 27. T, F
IX. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Bene Kálmán
Madách Irodalmi Társaság

Budapest-Balassagyarmat 2002  – 233 l.

 

I. Tanulmányok a Madách életműről

1. Kozma Dezső: Hatalom és szabadság lehetőségei Madách műveiben
2. Györffy Miklós: A "többi" Madách-dráma a deszkákon
3. Árpás Károly: Történelemszemléleti vázlatok

II. Tragédia-értelmezések  régen és ma

4. Bene Kálmán: Sík Sándor első tragédia-elemzése /szövegközléssel/
5. Máté Zsuzsanna: Mítoszelméleti megjegyzések Madách Imre "Ádám-mítoszáról"
6. Varga Emőke: A képi referencia kérdése a Tragédiában
7. Huba Márk: A Tragédia értelmezéséhez - egy posztmodern megközelítése. Madách Imre: Az ember (dekonstrultív) tragédiája

III. Az ember tragédiája forrásai, fordításai, előadásai

 8. Szigethy Gábor: Ki ül a páholyban?
 9. Varga Magdolna: Kalandozások a Tragédia forrásvidékén
10. Asztalos Lajos: A Tragédia katalán változata
11. Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena I

IV. Madách életéről, személyiségéről

12. Krizsán László: Tallózás a Madách család levéltárában
13. Bene Kálmán: Mikszáth Madáchról
14. Mikszáth Madách-hivatkozásai /szövegközlés/

15. Beiczer Éva: Azonosságok és eltérések Madách  és Petőfi kézírásában és karakterében
16. Németh Péter Mykola: Madách Imre, az "északi géniusz" szülötte

Függelék

17. Árpás Károly: Az "Ős-Tragédia" szerkezete
18. Andor Csaba: Szilágyi Márton Lisznyai-kismonográfiájáról

 

Madách Könyvtár – Új folyam 28.  F
Imre Madách

A Traxedia do home. Poéma dramático.
Fordította Asztalos Lajos és Navaza Blanco, Gonzalo.
(Az ember tragédiája galego fordítása)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 29. B
Enyedi Sándor

Az ember tragédiája bemutatói. I. Az ősbemutatótól Trianonig.
(Bibliográfia)
Madách Irodalmi Társaság Budapest 2002

 

1. Előszó. Technikai megjegyzések. (Andor Csaba)

2. Az ember tragédiája bemutatói. (Enyedi Sándor)

3. Utószó. (Enyedi Sándor)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 30.  T, F
X. Madách Szimpózium
Balassagyarmat - Szügy - Alsósztregova 2002. szeptember 20 - 21

Szerkesztette: Bene Kálmán
Madách Irodalmi Társaság

Budapest-Balassagyarmat 2003 – 302 l.


Szabó József kiállítás megnyitója

I. A Madách-életműről és recepciójáról

1. Bene Kálmán: A Madách Könyvtár Madách-összkiadása elé
2. Andor Csaba: Ki kicsoda Madách leveleiben?
3. Madácsy Piroska: A Nyugat Madách képe
4. Schéda Mária: Azonos szituációk és különböző megoldások Madách két fiatalkori művében
5. Varga Emőke: "Csak engedi, hogy tégy helyette" Madách Imre Mózes című drámájáról

II. A Tragédia forrásvidékéről

6. Árpás Károly: A Tragédia forrásvidékén A Vörösmarty-olvasat nyomai Madách-szövegben
7. Bárdos József: Lucifer

III. Tragédia-interpretációk, mikroelemzések

 8. Békési Imre: Nézőpont és kompozíció
 9. Bene Zoltán: "A milljók egy miatt." Madách Egyiptom-képe a "tárgyi hűség" szemszögéből
10. Cserjés Katalin: Hány Prága-szín van Az ember tragédiájában?
11. Kozma Dezső: Hit és tudás egymásra találásának lehetőségei két elfelejtett erdélyi Madách-értelmezésben
12. Kakuszi B. Péter: Madách Imre: Az ember tragédiája című művének néhány teológiai vonatkozása

IV. Az ember tragédiájáról- változó nézőpontból

13. Tomschey Ottó: Földtudományi elemek a Tragédiában
14. Asztalos Lajos: A Tragédia újabb, végső galego változata
15. Árpás Károly: Vörösmarty Mihály Az emberek című versének problémaköre és a Tragédia
16. Máté Zsuzsanna: Filozofikum-esztétikum metamorfózisa a Tragédiában
17. Huba Márk: Rizomatikus Tragédiák. (Szimbolikus Rend a Tragédiák szövegeiben)

V. A Tragédia és a színház

18. Szabó József: Ex leone leonem!
19. Magony Imre: Olvasólámpa vagy reflektor. Néhány f(t)ényfoszlány Madách Tragédiájáról a fenti megvilágításban
20. Varga Magdolna: A harmadik évezred Tragédiája avagy mi kell (vagy mi nem kell) nekünk a 19. századból?

Appendix

21. Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena XI

 

Madách Könyvtár – Új folyam 31.  F
Imre Madách

Moses
(2003 Angol fordítás)

© Keresztury Dezsőné
© Translation: Ottó Tomschey
Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2003  – 130 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 32.  B
Bódi Györgyné

 A legújabb Madách-irodalom (1993-2003)

Összeállította: Bódi Györgyné Dr.
Madách Irodalmi Társaság  - Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Budapest - Salgótarján 2004  – 148 l.

 

Előszó

 

Madách Könyvtár – Új folyam 33. É
L. Kiss Ibolya
Erzsi tekintetes asszony
Madáchné Fráter Erzsébet életregénye

Madách Irodalmi Társaság Budapest 2004  – 216 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 34. É
Becker Hugó
Madách Imre életrajza

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Andor Csaba
Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2004 – 175 l.

 

Előszó
Madách Imre ősei
Madách Imre gyermekévei Alsósztregován
Madách Imre tanulóévei Pesten
Madách a megyénél
A szerelem kora
Fráter Erzsi menyasszonyi levelei
Házasság, fogság
Hazatérése és családi tragédiája
Az alsósztregovai magány
Politikai és irodalmi működésének tetőpontja; halála
Utószó

 

Madách Könyvtár – Új folyam 35.   T, F
XI. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán
Balassagyarmat - Szügy - Alsósztregova 2003. szeptember 26 - 27
Madách Irodalmi Társaság
Budapest-Balassagyarmat 2004 – 290 l.

 

Előszó
I. Tragédia - recepció

1. Asztalos Lajos: A Tragédia első spanyol változata
2. Bárdos József: Az ember tragédiája: könyvdráma vagy színdarab
3. Bárdos Dóra: A színpadi időről
4. Kozma Dezső: A Madách-kultusz kezdetei Erdélyben
5. Madácsy Piroska: Francia kritikai "fellángolások" a Tragédiáról
6. Krizsán László: Rokonelemek Madách Imre és Borisz Paszternák társadalom- és történelemszemléletében
7. Cserjés Katalin: Az ember tragédiája kéznyomai Krasznahorkai László Háború és háború című "világregényén"
8. Bíró Béla: Álom és filozófia
9. Magony Imre: A Tragédia székesfehérvári ősbemutatója (1884)

II. Éva és Lucifer

10. Máté Zsuzsanna: A luciferi díszkusszióról
11. Bodnár Zsuzsanna: Léttapasztalás a Tragédia világában
12. Bene Kálmán: Ádám álma: Éva álma?
13. T. Pataki László: "Kit szerettél, Ádám?"

III. Madách élet(rajz/mű)

14. Schéda Mária: Két Madách-vers
15. Tomschey Ottó: Madách - a moralista
16. Árpás Károly: Egy Madách-beszéd elemzéséhez
17. Varga Magdolna: Cikluskompozíciós törekvések a 19. század első felében
18. Varga Emőke: Madách és Kass Mózese
19. Andor Csaba: Egy elfelejtett életrajzi forrás: Harsányi Zsolt 

IV. Madách - elődök és - utódok

20. Bene Zoltán: Madách Gáspár - egy XVII. századi verselő
21. Tarjányi Eszter: A szellembúvárlat sodrában elveszve

 

Függelék

 

22. Fehér Bence (ford): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena tertia decima
23. Andor Csaba: Zolyomi József

 

Madách Könyvtár – Új folyam 36.   T, SZ
Árpás Károly
 Egy Madách-beszéd elemzése

Madách Irodalmi Társaság
Szeged – Budapest 2004 – 128 l.

 

Előszó

1. A szövegrekonstrukció

A szerző szövegei
A szövegkiadások
A munkaszöveg kialakítása

2. Madách beszéde (a munkaszöveg)
3. A szöveg mikrovizsgálata
4. A szöveg makrovizsgálata - a retorikai szerkezetről
5. A beszéd és a irodalomtörténet
6. A beszéd politikai hatása

 

Madách Könyvtár – Új folyam 37.  SZ

Madách Imre: Zsengék. Commodus, Nápolyi Endre

(Madách Imre művei I. Drámák 1.)

A Madách összkiadás szerkesztője és a kiadás sajtó alá rendezője Bene Kálmán

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2004 – 243 l.

 

 1. Előszó (Bene K.)
 2. Commodus (sajtó alá r. Bene K.)
 3. Nápolyi Endre (sajtó alá r. Bene K.)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 38.   É

Papp-Szász Lajosné

Két Szontagh-életrajz

Madách Irodalmi Társaság – Mikszáth Kálmán Társaság

Csesztve– Horpács, 2004 – 91 l.

 

1. A szöveget gondozta, utószó: Praznovszky Mihály.

2. Jegyzetek: Andor Csaba.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 39.  D

Kálnay Nándor

Csesztve község története és leírása

Csesztve község (Nógrád vármegye) tanügyének története

Madách Irodalmi Társaság

Csesztve– Budapest, 2004 – 102 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 40. SZ

Madách Aladár művei. II.

Próza

Szerkesztett, sajtó alá r., utószó: Tarjányi Eszter

Madách Irodalmi Társaság

Budapest, 2005 – 275 l.

 

1. A. R. Wallace: A gyakorlati spiritizmus védelme

Függelék

 I. A Kardecistákról

II. Theozofisták és Okkultisták

2. A szellembúvárlat irányeszméi

3. Utószó

 

Madách Könyvtár – Új folyam 41.  D

Horánszky Nándor

Az alsósztregovai  Madách-síremlék

Budapest, 2005 – 171  l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 42.  T, F
XII. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán
Csesztve - Balassagyarmat 2004. október 1 - 2
 Madách Irodalmi Társaság
Budapest-Balassagyarmat 2005 – 271 l.

 

Előszó
Bevezetés

I. Gondolatok Madáchról és a Tragédiáról - változó nézőpontból
1. Bíró Béla: Madách és az egyezményes filozófia
2. Máté Zsuzsanna: A végzet hatalma Madách Imre Az ember tragédiájában
3. Cserjés Katalin: A Tragédia 16. színe (Hajnóczy Péter egy jellegzetes szövegszerkezetének és egy gondolatmenetének termékeny rá-olvasása Madách drámai költeményére)
4. Kakuszi B. Péter: A megváltás motívuma Madáchnál és Márinál
5. Nagy Edit: Időtlenség és idétlenség. Palágyi Menyhért a Tragédia színeinek sorrend(cseré)jéről
6. Varga Emőke: A kerete és a közepe: a megjelenítés megszakadása. Kass János illusztrációi a Tragédiához
7. Magony Imre: Statika és dinamika a Tragédia színpadán
8. Asztalos Lajos: A Tragédia teljes eszperantó változata

II. Líra-próza-dráma - elemzések a Madách-életműből

9. Varga Magdolna: Madách költői tudatossága: egy ars poetica vizsgálata
10. Schéda Mária: Az egyéni és a nemzeti sorstragédia élményének összefonódása Madách két versében
11. Árpás Károly: Madách és a közélet - adalékok a képviselő életéhez. Madách két beszédének vizsgálata
12. Váradi Eszter: A két Nápolyi Endre
13. Mészáros Zoltán: A Bach-korszak kritikája
14. Bene Kálmán: „Kemény a kavics és láng van benne..."

III. Madách Gáspár, a költő-ős
15. Bene Zoltán: Balassi - Rimay - Madách Gáspár
16. Árpás Károly: Az ars poetica kényszere - egy XVII. századi költői alapállás (?Madách Gáspár: Pöngését koboznak...)

Függelék

17. Fehér Bence (ford.): Emerici Madách: Tragoedia Hominis. Scaena quarta decima

18. Győrffy Miklós

 

Madách Könyvtár – Új folyam 43.   B
Enyedi Sándor

Az ember tragédiája bemutatói. Az első hatvan év

(Bibliográfia)

Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2005 – 298  l.

 

1. Előszó, technikai megjegyzések: Andor Csaba

 

Madách Könyvtár – Új folyam 44.  F
Imre Madách

Die Tragödie des Menschen

Aus dem ungarischen übersetzt von Hans Thurn.

Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2005 – 196  l.

 

1. Bevezető: Edda Thurn.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 45. É
Radó György–Andor Csaba

Madách Imre életrajzi krónika

Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2006 – 702  l.

 

1. Bevezetés az első kiadáshoz (Radó György)

2. Bevezetés a második kiadáshoz  (Andor Csaba)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 46.   SZ
Madách Imre

Reformkori drámák. Férfi és nő, Csak tréfa, Jó név s erény

(Madách Imre művei II. Drámák 2.)

A Madách összkiadás szerkesztője Bene Kálmán

A kötet sajtó alá rendezői Bárdos József és Bene Kálmán

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2006 – 291  l.

 

 1. Előszó (Bárdos József, Bene Kálmán)
 2. Férfi és nő (sajtó alá r. Bárdos J.)
 3. Csak tréfa (sajtó alá r. Bene K.)
 4. Jó név s erény (sajtó alá r. Bárdos J.)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 47.   T, SZ
Bárdos Dávid

Madách Imre beszéde
Madách Irodalmi Társaság
Budapest-Balassagyarmat 2006 – 97 l.

 

Előszó
I. Madách Imre, a képviselő
II. A beszéd születése és fogadtatása
III. A beszéd típusa, szerkezete
IV. A beszéd szerkezete és gondolatmenete
V. A siker
VI. Madách, a retorika művésze
VII. A siker titkai
VIII. Madách, az ember tragédiája szerzője

I. számú melléklet – Madách Imre: A felirat vagy határozat kérdésében
II. számú melléklet – Stilisztikai alakzatok
III. számú melléklet – A szöveg szójegyzéke

 

Madách Könyvtár – Új folyam 48.  T

XIII. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán

Szeged 2005. május 27.
Csesztve – Balassagyarmat ­Salgótarján 2005. szept.23-24.
Madách Irodalmi Társaság
Szeged-Budapest 2006 – 244 l.

 

I. A Tragédia irodalmi és színházi értelmezésének körei

 1. Bíró Zoltán: Az ember és története a Tragédiában

 2. Varga Emőke: Szellemi szemek. A fogalmi és látványi megértés a Tragédiában

 3. Bárdos József: Az elszalasztott lehetőség. Az ember tragédiája kritikai kiadásáról

 4. Madácsy Piroska: Újabb adalékok Madách francia recepciójához: a „magyarok inváziója”

 5. Asztalos Lajos: A Tragédia készülő spanyol változata

 6. Földesdy Gabriella: Az ember tragédiája tanításának problémái a magyar középiskolai  oktatásban

 7. Kozma Dezső: Egy rendezés műhelytitkai

 8. Gyémánt Csilla: Németh Antal „összművészeti” törekvései Az ember tragédiája szolgálatában

 9. Horváth Krisztina: A kecskeméti Tragédia-előadások története

10. Papp Nóra–Szőke Ágnes: Ádám a rengetegben

II. Madách-versek közelében

11. Bárdos József: Ex leone leonem

12. Schéda Mária: A barát és az anya szerepe a tizenéves Madách pszichés fejlődésében

13. Tomschey Ottó: Madách lírája – angolul

14. Máté Zsuzsanna: A művészi teremtés és a befogadás játékos fázisairól – a madáchi líra és a Tragédia néhány párhuzama alapján

15. Bene Kálmán: Madách-versek – születőben

16. Andor Csaba: Egy Madách-levél utalásai

17. Bene Zoltán: Az „első magyar szépművészeti folyóírás” és Madách Imre

18. Varga Magdolna: Az utolsónak szánt költemény: Útravaló verseimmel

19. Árpás Károly: Egy keltezetlen harci dal

III. Gyökerek

20. Bíró Béla: Kísérlet egy kéziratlap megfejtésére

21. Benes Istvánné: „…de elhibáztuk a nedves tüzet…”

22. Árpás Károly: A valetációk vallomása. Petőfi Sándor és Madách Imre búcsúbeszédeiről

23. Magony Imre: Rakssányi Dezső festménye Madáchról

 

Madách Könyvtár – Új folyam 49.  É
T. Pataki László

Kit szerettél, Ádám?
Írások a Madách családról
 
Madách Irodalmi Társaság
Budapest-Balassagyarmat 2006 – 160 l.

 

 Előszó

1. Csesztvei sétálgatók
 2. Utonjáró
 3.  „Dobre igyeme na Strehovu?"
 4. Csesztvén bolyongva    
 5. A Madách gyerekek
 6. Csesztvei csend és kiáltás
 7. Levél, ami nem illett a képbe    
 8. Madáchnál Sztregován
 9. Nyílt levél a Madách (kamara) napról
10. Madách szívhangjai
11. Nagyvárad püspöke a léleképítésről
12. Madách hitt a szemdiagnosztikában
13. Találkozás a Fogtövi-házzal
14.Egy névadó névnapjára
15.  Fráter Erzsi sírjainál
16. Madách-rejtély(ek)
17. Véd/vádirat Madách kontra Madách ügyben
18. Lidércláng (monodráma)
19. A nagyasszony tragédiája
20. Lelkigyakorlat (monodráma)    
21. Kit szerettél, Ádám?
22. Műhelynapló
23.  Csongrády Béla: Utószó

 

Madách Könyvtár – Új folyam 50. F

Imre Madách

 Die Tragödie des Menschen

Textbuch von Kriszti(na) Horváth.

Madách Irodalmi Társaság
Budapest 2006 – 101 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 51. F

Emerici Madách

 Tragoedia Hominis

In Latinum vertit Benedictus Fehér.

Madách Irodalmi Társaság
Szeged-Budapest 2006 – 179 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 52.   F

Imre Madách

 La tragedia del hombre

Traducción del húngaro: Elisabeth Szél.

Adaptación: Pedro Javier Martínez

Madách Irodalmi Társaság
Budapest 2006 – 227 l.

 

1. Bevezető a spanyol fordítás elé:  Elisabeth Szél.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 53. T
XIV. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán
Szeged 2006. április 28.

Csesztve - Balassagyarmat - Alsósztregova 2006. szeptember 22 - 23
Madách Irodalmi Társaság
Szeged- Budapest 2007 – 230 l.

 

Előszó
I. Madách-recepció

 1. Varga Emőke: Látható-e, ami tudható?
 2. Madácsy Piroska: Madách a Széphalomban
3. Földesdy Gabriella: Paulay Ede, a Tragédia első rendezője
 4. Bajtai Mária: A Tragédia tanításáról - A Madách-emlékekés -emlékhelyek motiváló hatásairól
 5. Kozma Dezső: Magyar írók, költők Madáchról
6. Bene Zoltán: Madách-olvasók és/vagy Tragédia­olvasók – ma
 7. Asztalos Lajos: A Tragédia készülő spanyol változata (2. rész)
 8. Cserjés Katalin: Veszelszky Béla - a „Küzdő Ádám" ....
 9. Horváth Zsuzsanna: A szélhámos civilizáció
10. Andor Csaba: Madách és Arany beszélgetéstöredéke

 II. Madách egyénisége 

11. Bárdos József: Madách alkotó módszeréről
12. Vörös Júlia: Egy filozófus drámaköltő
13. Szabó Zsuzsanna: Madách Imre horoszkópja

 III. A Madách-líra erdejében

14. Máté Zsuzsanna: Végzetes sorok? A determináció kérdésköréről Madách Imre Tragédiájában és lírájában
15. Árpás Károly: Anekdota és életkép: egy Madách-vers értelmezése
16. Schéda Mária: Három Madách-vers
17. Árpás Károly: A megváltó tanítása
18. Varga Magdolna: Madách Betyárja
19. Bene Kálmán: Nyári nap, téli éj 

20. Krizsán László

 

Madách Könyvtár – Új folyam 54.  D
Andor Csaba

A siker éve: 1861. Madách élete

(2., javított kiadás)

Madách Irodalmi Társaság

Budapest 2007 – 259  l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 55.  SZ
Madách Imre

Átdolgozott drámák. Csák végnapjai (1843, 1861), Mária királynő, II. Lajos

(Madách Imre művei III. Drámák 3.)

A Madách összkiadás szerkesztője Bene Kálmán

A kötet sajtó alá rendezői Bárdos József és Bene Kálmán

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2007 – 465  l.

 

1. Bevezetés (Bárdos J.–Bene K.)

2. Csák végnapjai 1843 (sajtó alá r. Bene K.)

3. Csák végnapjai 1861 (sajtó alá r. Bene K.)

4. Mária királynő (sajtó alá r. Bárdos J.)

5. II. Lajos (sajtó alá r. Bene K.)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 56.  T

Varga Magdolna

Körök és koszorúk

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2008 – 236 l.

 

1. Előbeszéd /Árpás Károly/

1. Az irodalom és a tanítás

                       Hét tanulmány a tárgykörből.

2. Az „egykönyvű” szerző körüljárása: ismerkedés Madáchcsal

1. Madách reményei

2. Madách: Pereat – egy versértelmezési kísérlet

3. Kalandozások a Tragédia forrásvidékén

4. A harmadik évezred Tragédiája avagy mi kell (vagy mi nem kell) nekünk a 19. századból?

5. Cikluskompozíciós törekvések a 19. század első felében

6. Madách költői tudatossága: egy ars poetica vizsgálata

7. Az utolsónak szánt költemény: Útravaló verseimmel

8. Madách betyárja

9. Madách és az allegorikus költészet – egy példa: Hazdrubál

10. Madách és a Petőfi-kultusz

3. A film vonzásában

                  A Hukkle című film narratívára épülő elemzése

  

Madách Könyvtár – Új folyam 57. T

Máté Zsuzsanna–Bene Kálmán

Madách Imre lírája – irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2008 – 292 l.

 

1. MÁTÉ ZSUZSANNA: A versel(get)ő Madáchról

   (Irodalomesztétikai tanulmányok Madách Imre lírájáról)

I. Bevezető

II. A madáchi líra értékelésének  főbb tendenciáiról

III. Érzelmi, lírai alkat  – a lírai  tehetség hiányával

IV. Képiség – szerkezet –  reflexió

V. ’Göröngyös technika’ – elmélkedő  alkat – reflexív tehetség

VI. A madáchi ’szabálytalanságok’

VII. Az egymásba-játszás

VIII. Lírájának ellentételezései és  ellentmondásos együttlevőségei

IXx. Befejezés helyett

2. Bene KÁLMÁN: Megjelent Madách-versek

3. BENE KÁLMÁN: Madách Imre költeményei – ciklusok, témák, műfajok

I. A szerelem című ciklusról

II. Madách epikus versciklusairól

III. A tematikus ciklusok

IV. Gondolati költemények

V. Az epigrammák három ciklusa

VI. Berekesztés

4. BENE KÁLMÁN: Madách-versek, születőben

I. A Tragédia lírája

II. A Csak tréfa lírájáról

MELLÉKLET: A Csak tréfa „verskezdeményei”

A verscímek mutatója

  

Madách Könyvtár – Új folyam 58. T
XV. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna
Algyő 2007. április 20. Csesztve - B.gyarmat - Alsósztregova 2007. szeptember 21 – 22 
MIT Szeged-Bp. 2008 – 302 l.

 

I. A Tragédia kontextusában

  1. Andor Csaba: Mi lehetett az Õstragédia utolsó sora? 
 2. Cserjés: Katalin: 
Mise en abyme Az ember tragédiájában: London vásári bábjátéka 
 3. Árpás Károly: A dalok dramaturgiai szerepe Madách mûveiben, különös tekintettel a Tragédiára 
 4. Magony Imre: A Tragédia az éter hullámain 
 5. Asztalos Lajos: A Tragédia készülõ spanyol változata (3. rész) 
 6. Fritsch Edina A Tragédia hamburgi és frankfurti bemutatói 
 7. Huba Márk: Madách Imre: Az ember tragédiája – térképen
 

II. A Tragédia vonzáskörében

 8. Madácsy Piroska: Hankiss János „magyar Ádámja” 
 9. Kozma Dezsõ A Tragédia egyetemességének egy elfelejtett erdélyi értelmezõje (Barabás Ábel)  10. Konczek József: Idõátlépés és beavatási mítosz 
11. Varga Emõke: Buday György metszetei a Tragédiához 
12. Gyémánt Csilla: Gróf Bánffy Miklós és Az ember tragédiája

13. Nagy Edit: Lánc, lánc, háló-lánc II.  

III. Más Madách-drámákról

14. Bene Kálmán: A civilizátor: Az ember komédiája?
15. Földesdy Gabriella: Férfi és nõ, avagy Herkules-történet Madách feldolgozásában

IV. A lírikus Madáchról

16. Árpás Károly: A szerelmes ifjú 
17. Schéda Mária: Három Madách-vers 
18. Máté Zsuzsanna: Képiség és reflexió Madách lírájában 
19. Varga Magdolna: Madách és a Petõfi-kultusz

20. Máté Zsuzsanna: Madách Imre lírájának két-világai és ellentételezései 
21. Varga Magdolna: Madách és az allegorikus költészet 

V. Életrajzi kérdések

 22. Andor Csaba: Kerényi Ferenc Madách-életrajzáról

23. Szabó Zsuzsanna: A Madách család horoszkópjai  

Függelék

24. Tuduka Oszkár: A Fogtövi ház  
25. Árpás András Dániel: Egy laikus olvasó/befogadó gondolatai a tizenöt éves Madách Irodalmi Társaságról

 

Madách Könyvtár – Új folyam 59. T
Andor Csaba

 Madách-tanulmányok

MIT Bp. 2008 – 175 l.

 1.  Andor Csaba: Madách Imre mint természetbúvár

2.             A. Cs.:  Madách Imre ősei

3.            A. Cs.: A nagy kolerajárvány Madách életében és föművében

4.             A. Cs.: A gondolkodó kultusza (A Madách-kultusz eredete)

5.             A. Cs.: Az ember tragédiája fordításai CD-ROM-on

6.             A. Cs.: Szabadkőművesség és természettudomány a Tragédiában

7.             A. Cs.: Veres Pálné Madách-kritikája

8.             A. Cs.: Borkáról, Lujzáról és az Anyakönyvekről

9.             A. Cs.: A Lónyay-levelezés datálásának problémái

10.         A. Cs.: Ármány és szerelem

11.         A. Cs.: Mit miért nem talált Halász Gábor az OSZK-ban?

12.         A. Cs.: Madách és Arany levelezésének „hiányzó” darabja

13.         A. Cs.: Újabb anyakönyvi adatok

14.         AA. Cs.: A Balassa család utolsó tagjai a magyar irodalomtörténetben

Függelék

A. Cs.: Adalékok Berzsenyi Dániel életrajzához

A. Cs.: József Attila: A szolnoki hídon

 

Madách Könyvtár – Új folyam 60. B
Enyedi Sándor

A Tragédia a színpadon. 125 év. (Bibliográfia)
MIT Bp. 2008. 488 l.

 

1.       Lengyel György: Ajánlás az olvasónak

2.       Enyedi Sándor bibliográfiája

3.       Enyedi Sándor: Utószó

4.       A kiadó /Andor Csaba/ utószava

 

Madách Könyvtár – Új folyam 61. T
Madácsy Piroska

A Tragédia üzenete a franciáknak

MIT Szeged 2008.  201 l.

 

 1. Előszó /Bene Kálmán/

 2. Madácsy László: Az ember tragédiájának első francia fordítása és fogadtatása /1967/

 3. Madácsy Piroska: Madách és George Sand /1997/

 4. M. P.: Aurélien Sauvageot  és tanítványai Madáchról /1994/

 5. M. P.: Sauvageot magyarság-élménye, fordítás-elmélete /1998/

 6. M. P.: Sauvageot követői /1998/

 7. M. P.: Találkozások. Illyés és Kosztolányi /2006/

 8. M. P.:  A Tragédia üzenete a franciáknak

 9. M. P.: Újabb adalékok Madách francia recepciójához: a „magyarok inváziója” /2006/

10. M. P.: A Nyugat Madách-képe – a Nyugat századik születésnapján /2003/

11. M. P.: Madách a Széphalomban

12. M. P.: Hankiss János „magyar Ádámja” /2007/

13. M. P.: „A cselekvés útja megnyílhat, vagy elzárulhat…” Magyarságkép-változások (Babits, Illyés, Bernard Le Calloc’h)  /2006/

14. M. P.: Benedek Marcell, a Tragédia „újra-olvasó” művésze /2008/

 

Madách Könyvtár – Új folyam 62.    F

Imre Madach

Csovekova tragedija  (a tragédia szerbül)

Fordította, utószó: Szava Babics, előszó Szeli István

MIT, Bp.-Tardisz – Belgrád 2009. 176 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 63.  SZ

Lisznyai Kálmán  válogatott versei

Az előszót írta és a verseket válogatta: Zonda Tamás

MIT, Bp. 2009. 190 l.

 

Előszó (Zonda Tamás)

Tavaszi dalok

Palóc dalok

Új palóc dalok

Siess innen, Pásztor szerelme, Két kis fekete nap, Istenmezei kápolna, Hova visz a bor?, Hatökrös gazda, Pusztai vihar, Szemereg az őszi eső, , Hol van az én piros kedvem, Őszi hold, Virágőrült, Mi rosszabb a fölindulásnál, Kupaktanács,  Komámasszony, Szüreti dal

Madarak pajtása

Alvajáró, Új Syrén, Vőlegény, Szerelem és barátság, , Távozó, Merengés kórágyon, Zordon nézetek, Hazám képe, Ballag e hon?, Kedvenc macskámhoz, Nyáréj, , , Ferenci Teréz sírján

Dalzongora

Omló szentség, Vád a mennykövekre, Haragos szépasszony, Csillagtolvaj, Egy negyedrész epicur, Rohamdal, A történet visszhangja

Szavalatkönyv

Nemzeti dal, Vigadj hazám, , A magyar zene, A rabság mint szabadság,  Magyar tudós társaság, Országos nóta, Tokaji bor, Szent porszem, Az ősgyűrű

 

Madách Könyvtár – Új folyam 64.   T

XVI. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna
Kecskemét 2008. április 18. Csesztve - B.gyarmat - Alsósztregova 2008. szept. 26 – 27 
MIT Szeged-Bp. 2009 – 250 l.

 

I. A Tragédia vonzásában

1.      Máté Zsuzsanna: Szöveg-összehasonlítások  Az ember tragédiája  125 éves ősbemutatójának súgókönyve alapján 

2.      Somi Éva: Plusz egy szín 

3.      Bene Zoltán: Mítoszok palócul 

4.      Miklóssy Endre: Madách dráma-elmélete 

5.      Réczei András: Angyali ütközetek 

6.      György Ádám: Angyali üdvözlet 

7.      Németh Péter Mykola: Az ember tragédiája színről színre, a géniuszok rendszerében 

8.      Asztalos Lajos: A Tragédia készülő spanyol változata. IV. rész 

9.      Nagy Edit: „Nem az idő halad – mi változunk”

10.  Madácsy Piroska: Benedek Marcell, a Tragédia „újra-olvasó” művésze 
II. Madách Imréről – az emlékezet tükrében

11. Bajtai Mária: Egy kecskeméti költő Madách-versérő

12. Földesdy Gabriella: Németh Antalnak a Madách Emlékplakett átvételekor elmondott beszéde

13.Magony Imre: A clevelandi Madách-szobor

14. Andor Csaba: Madách Borkája, sógora unokájának visszaemlékezése szerint

III. A lírikus Madáchról

15.Árpás Károly: Az árulkodó szüzsé. Forgácsok Madách műhelyéből

16.Varga Magdolna: Egy ötlet asszociációs ívfénye 

17. Schéda Mária: Három Madách-vers 

18. Árpás Károly: A két Mikes-vers – Lévay József műve után Madách művéről, szabadon

19. Varga Magdolna: Mit rejt a románc? Gondolatok Madách Imre Balassa Bálint című verséről

20.Máté Zsuzsanna: „Bölcső és koporsó egy” – A halál témája Madách lírájában

IV. Recenziók

21. Bárdos József: Széljegyzetek A Tragédia paradoxoná-hoz 

22. Kozma Dezső: Kettős közelítésben

V. Függelék

23. Fehér Bence: H tou Auqrwpou Tragwidia. Skuiu prwth  [Az ember tragédiája első színének ógörög fordítása]

 24. Bene Kálmán: Néhány megjegyzés a www.madach.hu-ról

 

Madách Könyvtár – Új folyam 65.   T

Pollák Miksa

Madách Imre és a Biblia

Szerkesztette: Andor Csaba

Madách Irodalmi Társaság  Bp. 2009. 126 l.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 66.   T

XVII. Madách Szimpózium
Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna
Kecskemét 2009. április 24.

Csesztve - B.gyarmat - Horpács 2009. szept. 25 – 26 
MIT Szeged-Bp. 2010 – 267 l.

 

 I. A Tragédiáról – más-más látószögből

1. Cserjés Katalin: Szóból megképzett látvány: "festmények" a Tragédia (színkezdő) utasításaiban

2. Varga Emőke: Farkas András Tragédia-illusztrációi

3. Máté Zsuzsanna: Madách Imre Az ember tragédiája és Czóbel Minka Donna Juanna című drámai

                               költeményeinek párhuzamairól

4. Bárdos József: Álom és ébredés A Tragédiában .

5. Fehér Bence: Madách demokrácia-képe: az Athéni szín és A civilizátor

6. Magony Imre: Ruha teszi az embert – és Lucifert?

7. Asztalos Lajos: A Tragédia készülő spanyol változata. 5. rész

8. Árpás Károly: Meddig egyszerűsíthető egy világdráma?

 II. Szabad ötletek és „intertextuális röppenések” Madách Imre körül

 9. Árpás Károly: Intertextuális röppenések

10. Varga Magdolna: Keresztszálak és minták

11. Máté Zsuzsanna: Éva almája – a tudás minőségei Madách Tragédiájában és lírájában

12. Varga Magdolna: A kor áramában

13. Bajtai Mária: Kecskemét és a Majthényiak

14. Vörös Júlia: Madách Imre anya-kapcsolata

   III. Madách-filológia

15. Andor Csaba: Egy verses levél három változata

16. Böszörményi István: Egy Madách-levél háttere

17. Bene Kálmán: Szemérmes Gyulai Pál – szókimondó jelen

  IV. Madách-recepció

18. Podmaniczky Katalin: Az ember tragédiájának fogadtatása a német nyelvterületen (1862–2003)

19. Madácsy Piroska: „Nemzeti színjátszás, drámai magyarság” (1941)

20. Tóth-Czifra Júlia: Az ember tragédiája kritikai kiadásáról

21. Bíró Béla: Feltevés és bizonyosság

Függelék

22. Árpás Károly: Kalauz a teremtett világhoz

23. Kozma Dezső: Fantázia, Megfigyelés, műfaj. Mikszáth elbeszéléseiben

24. Keszthelyi Magdolna: Mikszáth Kálmán szegedi évei

25. Bene Zoltán: Otthon a hálóvilágmindenségben

26. Weiner Sennyey Tibor: Költő és huszár

 

Madách Könyvtár – Új folyam 67.   B

Blaskó Gábor:

Madách Imre "Az ember tragédiája" c. művének magyar nyelvű kiadásai

Szerkesztette: Andor Csaba

Madách Irodalmi Társaság, Bp. 2010 - 101 l., 131 ábra

 

Bevezető

I. A Tragédia korai, Emich Gusztáv és Athenaeum kiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

III. A Tragédia további Athenaeum kiadásai

IV. 1948 előtt megjelent egyéb Tragédia-kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia-kiadások

V. 1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 2. Szépirodalmi Kiadó (Budapest)

V. 3. Móra Ferenc Kiadó (Budapest)

V. 4. Kossuth Kiadó (Budapest)

V. 5. Egyéb kiadók Tragédia-kiadásai

V. 6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia-kiadásai

V. 7. A Petőfi Irodalmi Múzeum CD-ROM kiadványa

V. 8. A Madách Irodalmi Társaság kiadványai

V. 9. Madách Imre „Az ember tragédiája” c. művének rendezői pél­dá­nyai

V.10. Madách-idézetek gyűjteményei

Madách Imre: Az ember tragédiája c. művének kiadásai az MTA Könyvtárban, az Országos Széchényi Könyvtárban és a MOKKA adatbázisban

Tárgymutató – Illusztrátorok szerint

Tárgymutató – Tanulmány-, jegyzetírók szerint

Tárgymutató – Könyvkiadók szerint

Utószó helyett

 

Madách Könyvtár – Új folyam 68.    T

 Andor Csaba

 Utolsó szerelem    (Madách és Borka)

 Madách Irodalmi Társaság, Bp. 2010 - 113 l.

  

 1. Ki volt Borka?

 2. Borka társadalmi helyzete

 3. Családnevek

 4. Kitérő: (pre)koncepciós Madách-életrajzok

 5. Idill az Imre-dombon

 6. Vélemények Madách és Borka kapcsolatáról

 7. A Borka-versek sorrendje

 8. Következtetések és összefoglalás

Jegyzetek

 

Függelék. A Borka-versek

Borbálához, Isten veled, Borkához, Lemondás, Felejtsünk, Viszontlátás, Szeret hát,

Bóldog óra, Szív és ész, Leg szebb költészet [1. változat], Leg szebb költészet [2. változat]

 

Madách Könyvtár – Új folyam 69.    SZ

Madách Imre: A TRAGÉDIA DALAI   Az ember tragédiája lírai ciklusokban

Madách Imre: LUCIFER    Filozófiai költemény Az ember tragédiájából

Összeállította, s a ciklusok, versek címét hozzágondolta: Bene Kálmán. Illusztrációk:  Majzik Andrea..

Madách Irodalmi Társaság, Bp. 2011 - 163 l.

 

Prológ

A Tragédia dalai

(Himnuszok, zsoltárok)

(A Teremtőhöz),. (A három főangyal szózata), (Aphroditéhez és Pallasz Athénéhez), (Könyörgés a kereszt uralmáért), (Első perlekedő zsoltár), (Második perlekedő zsoltár), (A forradalom himnusza), (A Tűz himnusza)

  (Kórusok, dalok)

(Az égi kar a teremtésről), (Lucifer imája), (Földszellem-idéző), (Az égi kar búcsúja), (Mámordal), (Az erényes múlt dala), (Boszorkánydal), (Első londoni kar: a polgári rend dicsérete), (A korcsmáros dala), (A kéjhölgy dala), (A mesterlegény dala), (Második londoni kar: a polgári rend enyészete), (Tizenegy sírvers), (Égi kar a megtért emberpárhoz)

(Epigrammák, gnómák)

(Az aggódó Lucifer), (Luciferi küzdés), (Kozmikus magány), (Mért él a pór?), (Népítélet), (Átok), (Már késő), (Nézőpont), (Emberi és ördögi szerelem), (Intelem), (A női nem), (Szülői büszkeség), (A nép kincse), (A féktelenség dicsérete), (A leány: költemény), (Soha ilyen sírfeliratot...!), (Az unalmas,érdektelen jelen)

(Gondolati költészet, filozófiai disputák)

(A Teremtés értelmetlenségéről), (Az Úr és Lucifer vitája), (Miért teremtetett az ember?), (A szellemvilág felsőbbrendűségéről), (Skolasztika), (Család és tulajdon), (Öntudat), (Az anyagi világ bilincsei), (Az anyagi világ titokzatos és csodálatos működése, (Vágyódás a Gondviselő után), (A Föld két arca), (Az arasznyi lét és a halhatatlanság), (Az istenülő ember), (Milliók szenvedése), (A tömeg természetrajza), (A múlandóság), (Új eszmék felé), (A nagyravágyás határai), (Szolgaság és szabadság), (Péter apostol intése), (A kereszténység eljövetelének próféciája), (Disputa a lovagrend hivatásáról), (Eretnek erények), (Homousion és homoiusion), (A bűnös győzelem), (Nagy emberek és koreszmék), (Csalódás a szent eszmékben), (A törpe kor), (A tettek felé), (Danton szónoklata), (Mester és tanítvány), (A kapitalizmus dicsérete), (A törvények súlyáról), (A polgári rend kritikája), (Szép új világ), (A szocializmus felsőbbrendű voltáról), (Homunculus), (Palackba zárt szellemek), (Ádám-Anteusz), (Az anyag és a szellem pere), (Vita a küzdelemről és a célról), (Haldokló világ), (Eszkimó-filozófia), (Az eszmék kiüresednek), (Ébredés), (Polémia a szabad akaratról), (Éva közbelép), (A dühtől tajtékzó Lucifer), (Nagy kérdések – homályos válaszok), (A luciferi gúny), (Nagy kérdések ismét – világosodó válaszok), (A végső szó)

(Szerelmi ódák és elégiák)

(Az élet szépségéről), (A szerelem hatalma), (Hűség és szerelmi hódolat), (A nő hivatása), (A szerelmes nő joga), (A mámor dicsérete), (A mámor gyalázata), (A mámor gyakorlata), (Az elveszett Éden siratása), (Az égi szerelem), (Remény nélkül), (Magasztos és megvetett szerelem), (Tankréd és Izóra búcsúkettőse), (A házasság börtönében), (Szerelem a vérpadon), (Viszolygás), (A nő két arca), (Bók), (Éva megdicsőülése), (A szerelem újjászületése), (Mélypont)

(Különfélék: gúnydal, példázat, ars poetica)  

(Az ördög üdvözlőbeszéde), (Relativitás), (A szép és torz), (Alkimista ária), (Nagyemberek papucsban), (Ars poetica), (Lucifer ars poeticája), (Egy példázat a harkályról), (Olyan prózai világ ez...), (A Nyegle reklámdala), (A falanszterhez illő tudomány), (Poszt-posztmodern), (Ha elfogy a sajt), (A megfenyített), (Kevés a fóka)

(Függelék: Egysorosok)

(Ötven egysoros)

 

Lucifer

I.  …mivégre az egész teremtés?, II.  A tett halála az okoskodás... , III.  Keserves lesz még egykor e tudásod... , IV.   ...minden ember uralomra vágy... , V.  Mért késik oly soká az én világom... , VI.  Koldús a dúst testvéreül kivánja... , VII.  Nem a kakas szavára kezd viradni... , VIII. Ki venne pénzeért rideg valót.. , IX.  ...a nyakazás elmarad... , X.  Ismérem én az ily lehangolást... , XI.  Hol a magas, mi vonz? a mély, mi rettent? , XII.  Közcél felé társ már most minden ember.. , XIII.  ...nem marad / Számunkra más, mint a rideg matézis, XIV. Mindég az állat első bennetek... , XV.  ...minden perc nem vég s kezdet is? 

 

 Madách Könyvtár – Új folyam 70.    SZ

Tragédia-átfordítások Karinthy Frigyes írásaiban

   Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Nagy Edit.

        (Karinthy Frigyes: Így írsz te c. sorozaton kívüli kiadványunk 2. bővített, átdolgozott kiadása.)

Madách Irodalmi Társaság, Szeged-Budapest, 2011. - 148 l.

 

Előszó a második kiadáshoz

Bevezetés – A mikénttől a mi felé haladva

 

I. Időszűkében/Egymásutániságban – Siessünk, rövidítsünk, tömörítsünk, és persze legyünk egyéniségek, váljunk Énné!

Az embrió tragédiája

Az emberke tragédiája

Tizenhatodik szín .

A kivonatos irodalom. Szinopszis (részlet)

Őgnirek körö. Vagyis visszafelé – Örök keringő
II. Variációk – Távolabbi Tragédia-érintések

Impresszionista színház. Kísérlet egy természetes szemlélet felé (részlet)

Amia legfontosabb. Darabcímek (részlet)

Bár ide, bár oda, ide-oda bár

Gábor Andor – Az ember tragédiája vagy majd a Vica

Madáchot fölfedezik (részlet)

III. Új egyidejűségben/Én helyett Mi – Sejtések, előrejelzések a másodlagos szóbeliség kultúrájáról

A mozgófénykép metafizikája

Lélek a film keskenyvágányain

(Az amatőr mozgófényképezők sajtóbemutatója) (részlet)

A mi időnk következik most!

(Biztató jelek Hollywood felől) (részlet)

Csók az autóban (részlet)

Film (részlet)

Naplóm. Körkép (részlet)

 IV. A Tragédia – idő helyett térben

Kaleidoszkóp

Eszmecsere. Van-e túlvilági élet?

V. Függelék

Madách

Gyermekkori napló (részlet)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 71.    T

  XVIII. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna
Algyő 2010. április 23.

Csesztve - B.gyarmat - Vanyarc 2010. szept. 17 – 18 
MIT Szeged-Bp. 2011 – 251 l.

 

A Tragédia  pszichológiai és filozófiai megközelítése

1.Fehér József András: Az ember tragédiája komplex lélektani szempontból

2. Máté Zsuzsanna: A Tragédia mint filozófia

3. Szathmári Botond: Az ember tragédiájának filozófiai perspektívái

4. Máté Zsuzsanna: Az ember tragédiája a gondolatnak a műremeke

5. Kádár Zoltán: Antiutópikus vonások Az ember tragédiájában

6. Cserjés Katalin: „Egy arkhimédeszi pont” a Tragédia szövegében: Ádám még utoljára az Úrhoz fordul… .

A Tragédiáról a képzőművészet, a zene, a színház és a film nyelvén

7. Varga Emőke: Kondor Béla Madách-illusztrációi – újabb megközelítésben

8. Képiró Ágnes: Fába metszett Tragédiák

9. Máté Zsuzsanna: Az ember tragédiája – mai szemmel

10. Podmaniczky Katalin: Az ember tragédiájából német nyelvterületen készült zeneművek

11. Magony Imre: A Tragédia színpadi kellékei

12. Földesdy Gabriella: Dokumentumfilmek Németh Antalról

Madách-filológia és recepció

13.  Varga Magdolna: A Tragédia keletkezéséhez

14. Andor Csaba: Eötvös József 1862-es levelének datálása  

15. Enyedi Sándor: Útban a világirodalom színterére… Egy ősbemutató sajtójából

16. Andor Csaba: Madách Ady publicisztikájában

17. Madácsy Piroska: „Távol hazámtól… – csak használhassak”

18. Árpás Károly: „Csak az a vég…” Madách szerkesztési problémái a szépprózai művekben

Függelék

19. Árpás Károly: Egy beszéd ürügyén – gondolatok a magyarok és az idegenek kapcsolatáról

20. Bene Kálmán: Digitális Madách Archívum Szegeden

21. Andor Csaba: T. Pataki László

 

Madách Könyvtár – Új folyam 72.    T

Borsody Miklós: A philosophia mint önálló tudomány, s annak feladata

Szerk. és sajtó alá r. Andor Csaba.

MIT Bp. 2011. - 108 l.

 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 73.    T

Katalin Podmaniczky: La réception de la Tragédie de l'homme d'Imre Madách dans le monde germanophone (1862-2003)

MIT Bp. 2011. - 453 l.

 

– 9 francia nyelvű fejezet, végjegyzetek (1721 tétel), dokumentumok, névmutató.

 

Madách Könyvtár – Új folyam 74.    T

Andor Csaba: Madách korai szerelmei

MIT Budapest 2012 - 68 l.

 

I. Mária

   A Mária-versek

   Ki volt Mária?

   Anyakönyvi adatok

II. Szerelmi dramaturgiák

   Visszatérő szerelmek

   Gyász és vigalom .

   Az anya hatása

   Az árvák megmentője

   Az elhagyott szerető mítosza

III. Madách IQ-tesztje, a 10. fólió

IV. Három szerelem?

   Pásztorlány

   Alsósztregova anyakönyvei

   Egy látogatás

   Fanni

   Az ember tragédiája és Fanni

Jegyzetek .

Függelék.

   A korai szerelmekhez írt versek

  .

Madách Könyvtár – Új folyam 75.    B

Kozocsa Sándor: Az ember tragédiája. Műbibliográfia. 1861-1975

Szerkesztette, utószó: Andor Csaba.

MIT, Budapest, 2012 - 438 l.

 

 

Madách Könyvtár – Új folyam 76.    T

XIX. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna

Kecskemét 2011. ápr. 15. és Szeged 2011. okt. 15.

MIT Szeged-Budapest 2012. – 265 l.

 

Bevezetés

I. Az ember tragédiájáról

1.   Andor Csaba: Tragédia-rendezések, 2011 .

2.   Máté Zsuzsanna: Az ember tragédiája „másképp-értésének” okairól

3.   Marton Árpád: Lucifer, a manipulátor

4.   Kádár Zoltán: A nyugati civilizáció válságtüneteinek előképe a Tragédia falanszterében

 1.   Fehér Bence: A Tragédia holt nyelvre átültetve – kísérletek és tapasztalataik
 2.   Kakuszi Péter: Adalékok a bizánci szín lehetséges értelmezéseihez

II. Madách a képzőművészek szemével

 1. Képiró Ágnes: „A nagy világ helyett e tér lesz otthonom”
 2. Varga Emőke: „Mért hagytad látnom?”
 3. Arató Antal: Madách Imre és a Tragédia a kisgrafikákon
 4. Magony Imre: Kisfaludi Strobl Zsigmond Madách-szobra
 5. Képiró Ágnes: Madách-filatéliák .

III. Madách-filológia

 1. Podmaniczky Katalin: Az ember tragédiája első transzfer- és recepcióhulláma az   Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása után
 2. Madácsy Piroska: Gara László, a „lángeszű tolakadó” (Guillevic)
 3. Varga Magdolna: Adalékok a Madách-adaptációkhoz Fekete Sándor: Az emberevő komédiája
 4. Bene Zoltán: Az ember tragédiája – Káin tragédiája
 5. Árpás Károly: Egy elhallgatott információ .
 6. Földesdy Gabriella: Madách töredékes drámái
 7. Varga Magdolna: A londoni szín hátteréhez – Madách Imre: Egy régi házra

IV. Madách vonzásában

 1. Bene Kálmán: Helyzetjelentés a DMA-ról
 2. Bárdos Dóra: „Érdemes-e jónak lenni…?”
 3. Gláser Diána: Madách Imre novellái
 4. Jarábik-Lang Anna: Egyéni színek és áthallások Madách Imre A lány és a rózsa című művében
 5. Fehér József András: A három ókori szín Az ember tragédiájában
 6. Cserjés Katalin – Országh Katalin: Áldás vagy átok? Hermész jelenléte a Tragédiában .
 7. Árpás András Dániel: A Tragédia egy gépész szemével
 8. Bajtai Mária: Egy hollandus Madách-kötet egy régi kecskeméti könyvtárban
 9. Vörös Júlia: Miről beszél Fráter Erzsébet kézírása
 10. Németh Péter Mikola: „Aztán mi végre az egész teremtés?” In memoriam Hubay Miklós

 

Madách Könyvtár – Új folyam 77 SZ
Madách Imre

A nagy mű árnyékában. A civilizátor, Mózes, Tündérálom

(Madách Imre művei IV. Drámák 4.)

A Madách összkiadás szerkesztője Bene Kálmán

A kötet sajtó alá rendezői Bárdos József és Bene Kálmán

Madách Irodalmi Társaság

Szeged 2012 – 428  l.

 

 1. Bevezetés (Bene K.)
 2. A civilizátor (sajtó alá r. Bene K.)
 3. Mózes (sajtó alá r. Bárdos J. és Bene K.)
 4. Tündérálom (sajtó alá r. Bene K..)
 5. Egy Madách-apokrif: József császár  (sajtó alá r. Bene K.)

 

Madách Könyvtár – Új folyam 78.    T

XX. Madách Szimpózium

Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna

Kecskemét 2012. ápr. 21. és Érsekvadkert 2012. okt. 5.

MIT Szeged-Balassagyarmat 2013. – 218 l.

 

Bevezetés

Madách-adaptációk – fordítások, illusztrációk

 1. Jurij P. Guszev: Madách Imre és műve, „Az ember tragédiája”
 2. Bárdos József: Az ember tragédiája új orosz fordításáról
 3. Somi Éva: Az ember tragédiája orosz fordításai. A legújabb: a XXI. század olvasóinak  
 4. Madácsy Piroska: „A magyar nyelv ritka minőségű költői hangszer…”
 5. Földesdy Gabriella: Az 1944-es Madách-film sarokpontjai
 6. Varga Emőke: A szabad akarat megjelenítése a XV. szín illusztrációin
 7. Pusztai Virág: A Tragédia szimbólumainak leképeződése Jankovics Marcell rajzfilmjében
 8. Képiró Ágnes: Madáchi gondolatok az animáció nyelvén
 9. Máté Zsuzsanna: Százötven éve Az ember tragédiája „bűvöletében” .

Madách Imre élete és főműve

 1. Bene Kálmán: Gondolatok, elképzelések 2014. évi új Tragédia-kiadásunkról  
 2. Gréczi-Zsoldos Enikő: Harsányi Zsolt és Madách-regénye
 3. Bene Zoltán: Káin vagy Ábel? Provokatív gondolatfutamok
 4. Fehér József András: A konstantinápolyi és az első prágai szín – Szubjektív asszociációk

Függelék

 1. Varga Magdolna: Két Madách-vers elemzése:
  1. Az imitáló Madách Imre. A Dáridóban c. köl­temény értel­me­zé­se,                  
  2. Adalékok Madách erkölcsfilozófiájához az Éjféli gon­dolatok kap­csán
 2. Németh Péter Mikola: Hősök nélkül-től az Elnémulás-ig. In memoriam Hubay Miklós