A Digitális Madách Archívum rövid koncepciója

 

Az alábbiakban kifejtett elképzelés fő célja a Madách Imrével kapcsolatos információk teljes körű feldolgozása és megőrzése, folyamatos bővítése és közzététele. A rendszer fő újdonságát a teljes körű feldolgozás jelentené, amelyben a tudományos, művészi és gyakorlati információk egyaránt helyet kapnának. A koncepció kidolgozásában az elmúlt tíz év tapasztalataira támaszkodtam; a Madách Irodalmi Társaság vezetőjeként sok helyről változatos kérdésekkel kerestek meg, amelyek a genealógiától és családtörténettől, Madách életművén és annak fordításain át a Tragédia-bemutatókig, sőt turisztikai kérdésekig (a Madách-emlékhelyek megközelíthetősége, nyitvatartása stb.) változatos területeket érintettek. Ennek a komplex igénynek ma már az internet révén elvben meg is lehetne felelni, ez azonban folyamatos és intenzív munkát igényelne.

 

I. A Digitális Madách Archívum tevékenységi köre

 

1. Tudományos információk gyűjtése, feldolgozása és közzététele

 

a) Madách élete és életműve,

 

b) A műveiről szóló tanulmányok,

 

c) Az ember tragédiája bemutatói,

 

d) Az ember tragédiája fordításai.

Itt a gyűjtés két területen már meglehetősen előrehaladt: Madách életének létezik egy olyan naponkénti strukturált leírása (Radó György: Madách Imre életrajzi krónika), amely kiindulópontként alkalmas egy adatbázis létrehozására.

Hasonlóképpen Az ember tragédiája bemutatóinak is van már egy olyan (egyelőre még nem teljes) bibliográfiája, amely szerkezetét tekintve közvetlenül alkalmas az adatbázisként való megjelenítésre.

Madách életművének érdemi számítógépre vitele még nem valósult meg. Ezen a területen a teljes életmű kritikai (papírkönyvként is megjelenő) kiadásának és az internetes közzétételnek párhuzamosan kell történnie. A számítógépes közzététel értelemszerűen jóval szélesebb körű lenne, mivel minden létező Madách-kézirat hasonmásként is megjelenhetne.

Végül ide tartozna a teljes Madách-irodalom, a könyvektől a hírlapi cikkekig mindaz, amit valaha Madáchról (vagy tágabban: a Madách családról) írtak.

Ebben a blokkban a szöveges információk mellett számos (álló)kép szerepelne: az életrajzi adatbázisnál családtagok, közeli ismerősök képei, Madách életének főbb helyszínei; Az ember tragédiája bemutatóinál színlapok hasonmásai, jelmezek, színpadtervek; a műveknél az eredeti kéziratok.

Madách főművének közel negyven nyelven kb. száz fordítása készült el eddig; ennek a száz kötetnek a digitalizált változata is elkészülne.

Az alapelv az, hogy minden információt számítógépre kell vinni, s ahol ennek nincsen jogi (szerzői jogi, személyiségi jogokkal összefüggő stb.) akadálya, ott interneten (bizonyos részrendszereknél CD-n ill. DVD-n) közzé is kell tenni.

 

2. Művészi információk gyűjtése és közzététele

 

a) Képzőművészeti alkotások,

 

b) Digitális hangarchívum,

 

c) Digitális mozgóképarchívum.

A képzőművészeti alkotások között kapnának helyet Az ember tragédiája illusztrációi, egyéb művek (pl. Mózes) illusztrációi és a különböző Madách-ábrázolások (metszetek, szobrok, emlékérmek stb.).

A hangarchívumban elsősorban Madách műveinek hangfelvételei szerepelnének (lemezfelvételek, ill. a Magyar Rádió hangarchívumában őrzött felvételek), de lehetőség szerint a Madáchról szóló hangfelvételek is, függetlenül attól, hogy a Magyar Rádióban elhangzott műsorról vagy egy tudományos tanácskozáson készült felvételéről van-e szó.

A mozgóképarchívumban lehetőség szerint teljes előadásokról készült felvételeket kellene gyűjteni, de a régebbi időkből megmaradt részletek is helyet kapnának az archívumban (pl. filmhíradó-részletek).

 

 

3. Gyakorlati információk

 

a) A Madách Imrével kapcsolatos emlékhelyek térképei és a kapcsolódó információk (megközelítési módok, menetrendi információk),

 

b) A Madách emlékhelyek környezetében lévő egyéb látnivalók, nevezetességek,

 

c) Virtuális múzeumi vezetés,

 

d) Kapcsolódó szolgáltatások (az egyes emlékhelyek nyitvatartása, elérhetősége, étkezési és szállás lehetőségek, helyfoglalás stb.).

 

e) Rendezvénynaptár (minden Madáchcsal kapcsolatos esemény: Az ember tragédiája előadásaitól kezdve a Nógrád megyei Madách ünnepségeken át konferenciákig, rádió- és tévéadásokig).

     Napjaink dinamikusan fejlődő ágazata az irodalmi turizmus, amely Dublinban, a Joyce-kultuszhoz kapcsolódó irodalmi topográfiával érte el eddig a legjelentősebb eredményt. Az irodalmi turizmus iránt Magyarországon is mutatkozik érdeklődés, ám a naprakész és pragmatikus információk szórványosan és esetlegesen szerezhetők be. Különösen így van ez Madách szűkebb szülőföldjén, Nógrádban, a határ mindkét oldalán.

    Csupán Nógrád megyében több, évente rendszeresen megtartott Madách-rendezvény van: a középiskolások szavalóversenyétől a Madách Szimpóziumon át a költő születésének és halálának napjához kapcsolódó rendezvényekig. Emellett egy országos ünnep, a Magyar Dráma Napja (szept. 21.), amely azonos Az ember tragédiája ősbemutatójának napjával.

    Itt lehetőség nyílna kétoldalú együttműködésre a szlovák féllel: mivel Madách születésének és halálának helye, Alsósztregova, Szlovákiában található, ahol szintén minden évben van megemlékezés, az információk cseréje a kétoldalú kapcsolatokat is előnyösen befolyásolhatná.

 

 

II. Működési feltételek

 

A Digitális Madách Archívum a) Budapest székhellyel működne, és szervezetileg a Neumann János Digitális Könyvtárhoz tartozna vagy b) Nógrád megyei székhellyel működne és szervezetileg a Balassi Bálint Megyei Könyvtárhoz tartozna, két főállású és két mellékállású munkatárssal; mindkét esetben a fővárosban is és Nógrád megyében is lenne központja. Távlatilag a szlovák–magyar együttműködés, és ennek megfelelően szlovákiai regionális központ létrehozása is elképzelhető.

 

Budapest, 2002. május 15.

 

Andor Csaba