XXIX. Madách Szimpózium

2021. szeptember 24. (péntek),
Szeged, SZTE JGYPK (Boldogasszony sgt. 6., emeleti tanácsterem)

11:00 Máté Zsuzsanna:Az ember tragédiája zenei transzformációi

11:30 Turbucz Péter: Szembenálló Madách-in­ter­pre­tációk? (Alexander Bernát és Palágyi Meny­hért Az ember tragédiájáról)

12:00 Miklós Péter: Sík Sándor Az ember tragé­di­á­já­ról

12:30 Ebédszünet

14:00 Diószegi Szabó Pál: “szavazatommal én is hozzájárulok”. 160 éves Madách be­szé­de

14:30 Földesdy Gabriella: Madách korai drá­mái, és néhány kortárs drámaíró

15:00 Cserjés Katalin: Az ember tragédiája (Já­ték egy közkinccsé, megkérdőjelez­he­tet­lenné vált címmel)

15:30 Bogoly József Ágoston: A Madách-re­cep­ció kérdései a 20. század első negye­dé­ben

16:00 Bárdos József: Madách Imre sejtései

A rendezvény támogatói:

Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága

SZTE JGYPKKategória: Aktualitás | A közvetlen link.