XXVIII. Madách Szimpózium

A Madách Irodalmi Társaság és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatósága, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kara
szeretettel meghívja Önt a

XXVIII. Madách Szimpóziumra

2020. szeptember 25. (péntek), Szeged, SZTE JGYPK, Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (Földszint, Tankönyvmúzeum)

Program:

10.30 Diószegi Szabó Pál: „a nyelvi nem­ze­ti­ség ki­e­légítése, nagysága még nem meg­nyugvása és bol­dogsága a hon­fi­ke­belnek…” Madách Imre nem­ze­tiség­ü­gyi tárgyban írt beszéde

10.50 Bajtai Mária: A Tragédia kecskeméti elő­adá­sai

11.10 Máté Zsuzsanna: Az értelmes életről – Ma­dách Imre és Hankiss Elemér nyomán

11.30 Földesdy Gabriella: Az ember tragédiája “ju­ni­or” Kecskeméten

11.50 Kakuszi Péter: Az ember tragédiája: luciferi ki­nyilatkoztatás és/ vagy irodalom

12.10 Rétfalvi P. Zsófia: “Mint virág él illatot le­hel­ni, Ő szeret, mert kell neki szeretni”. Madách nő-képéről

12.30 Miklós Péter: A választották választottja, vagy Mr. Jones kedvence? Mózes alakváltozásai Ma­dáchtól Orwellig

13.00–14.00      Ebéd

14.00  Székely László: „Négy ezredév után a Nap kihűl.” A kozmológiai dimenzió sze­repe Az ember tragédiájában

14.20 Pusztai Virág: Az érzéki megismerés és a ra­cionális tapasztalat kettősségének meg­je­lenése a prágai színek szimbólumaiban

14.40 Striker Sándor: A szabadság és szabad aka­rat – az ember princípiuma Az ember tra­gédiájában

15.00 Turbucz Péter: „Egyforma távolságra va­gyunk az égtől és egyforma távolságra a pokoltól” Alexander Bernát Madách-ér­tel­mezései

15.20 Andor Csaba: A falanszter szín háttere

A bejegyzés kategóriája: Aktualitás, Szimpózium
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.